Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygn. 2c
8000 Aarhus C
Tlf: +45 7846 4290 (08.15-14.30)
Fax: 7846 4260
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Jeg er henvist til en læge

 

Formålet med samtalen/undersøgelsen på Arbejdsmedicin er at:

- finde ud af, om lidelsen/sygdommen skyldes dit nuværende eller tidligere arbejde
- finde mulige årsager til dine symptomer eller sygdom
- stille så præcis diagnose som muligt

Derfor har vi brug for oplysninger om din nuværende og dine tidligere arbejdspladser og arbejdsfunktioner. Det er også grunden til, at vi sender dig nogle papirer, som vi beder dig udfylde, inden du kommer.


Hvad sker der ved samtalen

Samtalen med lægen vil vare ca. 1½ time.
Lægen vil under samtalen spørge til dine nuværende og de tidligere arbejdsforhold, sygdomsforløb og arbejdsmiljøbelastninger.
Lægen vil også lave en kort fysisk undersøgelse afhængigt af hvilken lidelse, du er henvist for.

Ud fra samtalen og den fysiske undersøgelse vil lægen tage stilling til:

- forholdsregler vedrørende dit nuværende og evt. fremtidige arbejde
- om der skal laves anmeldelse af arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen)
- rådgivning ang. dine videre arbejdsforhold (evt. kan der henvises til en samtale med klinikkernes socialrådgiver)
- om der skal viderehenvises til undersøgelser på andre afdelinger

Hvis lægen skønner at dit nuværende eller tidligere arbejde er skyld i lidelsen, kan lidelsen anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen). Vi kontakter aldrig arbejdspladsen uden din accept. Du vil blive rådgivet herfra om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings procedure i forbindelse med anmeldelse. Læs evt. mere i pjecen her.


Hvad sker der efter samtalen på Arbejdsmedicin

Der vil efter samtalen blive lavet en skriftlig journal. Din læge vil få en skriftlig konklusion af samtalen/undersøgelsen.
Mange kan afsluttes allerede efter den første undersøgelse på Arbejdsmedicin.

På Arbejdsmedicin behandler vi ikke for den lidelse du måtte have, men vi hjælper dig videre, fx til undersøgelser på andre hospitalsafdelinger. Vi sender også et lægebrev, som er et sammendrag med en vurdering og konklusion, til din egen læge. 

Kopi af journal
Du kan nogle dage efter undersøgelsen se din journal på www.sundhed.dk.
 

 

 

Klinikkerne har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:
 

Klinikken i Herning:
man-tors:  kl. 8-15
fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 
 

Klinikken i Aarhus:
man-fre:

kl. 8.15-14.30


Tlf: +45 7846 4290
Fax: +45 7846 4260

Email

 

 

This page load time was 0.125 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk