Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Samarbejdet mellem de to klinikker

 

De arbejdsmedicinske klinikker i Region Midtjylland ligger i henholdsvis Herning og Aarhus og tilhører hver sit hospital og er derfor to selvstændige og uafhængige afdelinger med hver sin ledelse. Når vi alligevel har samme hjemmeside er det fordi, de to klinikker samarbejder tæt om både klinisk viden, erfaringsudveksling og forskning i arbejdsrelaterede emner. Det gør vi både for at kunne tilbyde den bedste udredning og undersøgelse af vores patienter og for sammen at udnytte hinandens kapaciteter i forhold til forskning og udvikling.

De to klinikker dækker hver sin del af Region Midtjylland, og vi modtager henvisninger fra hver vores område. Dog vil vi, hver gang det giver mening i forhold til den enkelte patient, modtage 'hinandens' patienter.

Der kan være mange årsager til, at en patient ønsker at blive set på den anden klinik, end der, hvor de hører til; muligheder for gruppe- vs. individuel stressbehandling, ventetider, geografisk nærhed, arbejdssted osv. Hver gang det er muligt at tilgodese en patients behov, vil vi gøre det.

Begge klinikkers omfattende forskning er en del af Dansk Ramazzini Center, som samler regionens arbejdsmedicinske forskning i samarbejde med Region Nordjylland og Aarhus Universitet.

Under menuen Ledelseskontakt i venstre side, kan du kontakte den enkelte kliniks ledelse.


Samarbejde og vidensudveksling 

De to klinikker har et årelangt forskningssamarbejde bag sig. og flere forskningsprojekter er et samarbejde mellem forskere fra begge klinikker. Det betyder også, at de to klinikker bestræber sig på at gøre vidensudveksling til en del af det daglige arbejde. Det kan dreje sig om konferencer i forhold til patienter, ny viden om arbejdsmiljøpåvirkninger eller erfaringsudveksling om rådgivning. På den måde sikrer vi, at den nyeste viden er en integreret del af vores kliniske praksis, og vi sikrer en ensartet behandling af patienterne på tværs af regionen.  

Vi bliver også bedre til at se de nye vinkler, som kunne være interessante at forske i, fordi vi kan se mønstre på tværs af flere patienter. Dermed ser vi hurtigere ændringer i arbejdsmiljøerne, som det er vigtigt at få belyst forskningsmæssigt.


Arbejdsmedicin i Herning er en del af
Hospitalsenheden Vest
Læs mere


Arbejdsmedicin i Aarhus er en del af
Aarhus Universitetshospital
Læs mere

 

 

This page load time was 0.134 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk