Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Personalepsykolog

Personalepsykolog

 

Personalepsykologordningen - Et tilbud til ansatte i Region Midtjylland

Som leder eller medarbejder i Region Midtjylland kan man benytte sig af tilbuddet om psykologhjælp, hvis man har længerevarende psykiske belastninger. Psykologordningen gælder ikke hjælp i akutte situationer. Hjælpen kan være relevant, når man udvikler psykiske problemer, symptomer eller reaktioner på belastninger forbundet med arbejdet, som man har svært ved selv at tackle på en hensigtsmæssig måde.

Der kan fx være tale om:
• Stress forbundet med arbejdet, samarbejdsvanskeligheder, konflikter, mobning eller manglende trivsel og arbejdstilfredshed, som har stået på i længere tid.
• Reaktioner på traumatiske hændelser, fx ulykker, alvorlige fejl, dramatiske hændelser, vold og trusler.

I enkelte tilfælde dækker ordningen alvorlige personlige belastninger, fx sygdom, der i en periode gør det vanskeligt at håndtere de arbejdsmæssige krav.

Det er ikke nødvendigt med en henvisning. Man kan selv ringe til psykologerne og aftale tid eller bede sin leder, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant eller HR om at etablere kontakten.

Psykologen vurderer i hvert enkelt tilfælde om henvendelsen er relevant og hjælper eventuelt med at viderehenvise til anden behandling. Psykologen har tavshedspligt.

Der er ikke tale om et akutberedskab. Der vil derfor være en vis ventetid, inden første samtale kan finde sted.

Læs mere om Personalepsykologordningen på Region Midtjyllands hjemmeside og i folderen her.

 

Kontakt

Hvis du ønsker kontakt til personalepsykologerne, kontakt sekretariatet på én af klinikkerne: 

Herning på tlf. 7843 3500 (man-tors kl.8-15, fredag kl. 8-14). 

Aarhus på tlf. 7845 0900 (man-fre kl. 8-14.30)

 

 

Download folderen
 

Personalepsykologordningen

 


 

 

This page load time was 0.160 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk