Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Nye perspektiver på stresshåndtering


Temadag med nye tanker fra forskning og praksis om arbejdsstress hos individer og organisationer

Omdrejningspunktet for denne temadag er stresshåndtering, hvor forskning og praksis vil blive kombineret for at præsentere forskellige vinkler på, hvordan man kan handle i forhold til stress. Vi vil på temadagen se nærmere på stresshåndtering fra både leder- og medarbejderperspektiv, hvilke barrierer der kan være for håndtering af stress samt stille skarpt på både individuel, kollektiv, organisatorisk og samfundsmæssig håndtering af stress.
Formålet med temadagen er at give deltagerne nye perspektiver og praktiske redskaber til at forebygge og håndtere stress på både individuelt, kollektivt og organisatorisk niveau.

Temadagen henvender sig til fagprofessionelle, ledere, medarbejdere og andre aktører indenfor arbejdsmiljø.

Temadagen afholdes på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg

Læs mere om temadagen, indholdet i de enkelte workshops, download program, tilmelding og praktiske informationer, klik her

 

Dagens program:

8.30 – 9.00: Registrering og kaffe og rundstykker

9.00 – 9.15: Velkomst v/ psykolog Kent Nielsen

9.15 – 9.45: Konkurrerende forståelser af stress v/ psykolog Tanja Kirkegaard
Oplægget vil fokusere på de forskellige forståelser af stress der både forefindes i litteraturen
samt ude i praksis og hvilke konsekvenser vores forståelser af stress har for vores måde at
håndtere egen og andres stress.

10.00 – 10.45: Hvad karakteriserer (klinisk) stress og hvordan er prognosen?
v/ psykolog Anita Eskildsen

Oplægget vil præsentere resultater fra et forskningsprojekt ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, som omhandler konsekvenserne af langvarig arbejdsrelateret stress – med særlig fokus på koncentrations- og hukommelsesproblemer.

11.00 – 11.45: Stress som et kollektivt fænomen v/ psykolog Tanja Kirkegaard
Med udgangspunkt i et konkret forskningsprojekt fokuserer oplægget på et nyere fænomen
som kaldes kollektiv stress som omhandler hvordan grupper på arbejdspladser udvikler samme
håndteringsstrategier i forhold til stress og går gennem forskellige faser fra handlekraft til opgivelse
og frustrationer. Oplægget vil komme nærmere ind på hvorfor sådanne processer opstår og
hvordan man som leder og medarbejder kan forebygge og håndtere kollektive stressprocesser.

11.45 – 12.30: Frokost

12.30 – 13.15: Workshop-runde 1 (Workshop 1 - 4. Husk at ønske ved tilmelding)

13.30 – 14.15: Workshop-runde 2 (Workshop 1 - 4. Husk at ønske ved tilmelding)

14.15 – 14.45: Kaffe og kage

14.45 – 15.30: Hvordan forebygges stress i organisationen? v/ psykolog Charlotte Ann Gadegaard

15.30: Dagen slutter

 

 

For tilmelding, info, program og workshopbeskrivelse, læs mere her

 

 

 

This page load time was 0.039 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk