Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Ph.d.-forsvar om brugen af PRO i epilepsi-opfølgning

 

Torsdag den 9. august forsvarer Caroline Trillingsgaard Mejdahl sin ph.d.-afhandling ved Aarhus Universitet

 

Tid og sted 

Torsdag den 9. august klokken 11. Eduard Biermann Auditoriet (Søauditorierne), Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 8, 8000 Aarhus C.

Forsvaret foregår på engelsk. Alle er velkomne!

Ph.d.-afhandlingens titel 

"Patient-reported outcome measures in outpatient follow-up. A multiperspective interpretive description"

Mere om ph.d.-projektet

Det overordnede formål med ph.d.-projektet var at undersøge erfaringerne med brugen af patient-rapporterede oplysninger (PRO) på 3 neurologiske ambulatorier i Region Midtjylland. Patienter med epilepsi udfylder med faste intervaller spørgeskemaer om helbred, symptomer, behov for kontakt og evne til at håndtere epilepsien. Ud fra spørgeskemasvarene vurderer klinikerne, om patienten skal ses i ambulatoriet. Dermed bliver opfølgningen styret af behov frem for rutiner.

Projektet havde tre delmål: a) at udforske, hvordan brugen af PRO opleves af patienterne og hvilken betydning, det har for deres evne til håndtere epilepsien, b) at udforske sygeplejerskers og lægers erfaring med PRO samt c) at udforske betydningen af PRO for mødet mellem patient og kliniker i epilepsiambulatoriet.

Resultaterne i studiet er baseret på interviews med 29 patienter og 13 klinikere (8 sygeplejersker og 5 læger), samt deltagerobservationer af 23 konsultationer og uformelle interviews med klinikere.

Læs mere om Caroline Mejdahls phd.d.-projekt

Invitation til ph.d.-forsvar (pdf)

 

Kontakt

Caroline Mejdahl: carmej@rm.dk

 

 

 

 

Caroline Mejdahl: carmej@rm.dk

 

 

This page load time was 0.042 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk