Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Ph.d.-forsvar den 23. maj 2016

Ny forskning peger på, at overvægt hos gravide, gående og stående arbejde, samt tunge løft i arbejdet er særlige risikofaktorer for gravides sygefravær.
 
Et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet viser, at en lang række arbejdsforhold og personlige faktorer øger risikoen for sygefravær blandt gravide. Projektet er gennemført af læge Mette Lausten Hansen og forsvares d. 23. maj 2016. 
 
Gravide i Danmark har meget sygefravær. Flere undersøgelser tyder på, at sygefraværet har været stigende. I 2007 svarede det graviditetsbetingede sygefravær til ca. 4000 fuldtidsbeskæftigede. Gravide udgør derfor en sårbar gruppe, som er i risiko for marginalisering på arbejdsmarkedet.
 
Ryger sygemeldte gravide tidligere ud af arbejdsmarkedet
Afhandlingen har belyst risikofaktorer for sygefravær under graviditet og undersøgt, om fravær under graviditet øger risikoen for tab af tilknytning til arbejdsmarkedet. I afhandlingen er der anvendt data fra i) Den nationale fødselskohorte ”Bedre Sundhed for Mor og Barn” - omfattende ca. 100.000 graviditeter i perioden 1997-2004, ii) DREAM registret - en database indeholdende oplysninger om overførselsindkomster samt iii) Region Midt, hvor der er indsamlet data på gravide i perioden 2013-2014. 
 
Sammenlignet med tidligere studier er der i afhandlingen lavet store prospektive studier, hvor sammenhængen mellem en række forskellige livsstils- og arbejdseksponeringer og risikoen for sygefravær under graviditet er undersøgt. Afhandlingen har også brugt data til at undersøge, om kvinder med graviditetsrelateret sygefravær har en øget risiko for at ryge ud af arbejdsmarkedet senere i livet. 
 
Afhandlingens resultater viser bl.a., at kombinationen af gående og stående arbejde øger risikoen for sygefravær med en faktor 2,8 sammenlignet med stillesiddende arbejde, og at løftearbejde ligeledes øger risikoen for fravær. Resultaterne kan få betydning for fremtidig tilrettelæggelse af gravides arbejde med det formål at mindske risikoen for sygefravær under graviditet. Det er af betydning både for den enkelte gravide, danske arbejdspladser og samfundet generelt.
 
Forsvaret er offentligt og finder sted mandag d. 23. maj kl. 13 i Søauditorierne, Merete Barker Auditoriet, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C.

Titlen på projektet er: ”Sick leave in pregnancy – risk factors and prognosis. Studies among Danish employed women”. Afhandlingen udgår fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus, Dansk Ramazzini Center, Aarhus Universitetshospital, og Health, Aarhus Universitet.
 
Yderligere oplysninger: Mette Lausten Hansen: methasen@rm.dk eller 4051 8481

 

 

Mail: methasen@rm.dk

Tlf.: 4051 8481

This page load time was 0.033 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk