Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Ny viden: Stresspatienter kan måske komme hurtigere tilbage i arbejde

 

 

- Kommer jeg nogensinde til at klare mit arbejde igen? Det spørgsmål stiller mange stress-ramte sig selv. Ny forskning fra Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest viser en tendens til, at langtidssyge stresspatienter kommer ca. 4 uger før tilbage til arbejdet, hvis de modtager et behandlingsprogram med arbejdsfokuseret kognitiv adfærdsterapi.

Resultaterne er i overensstemmelse med andre studier, som peger på, at det er relevant at fokusere målrettet på arbejdsrelaterede problemstillinger, når man vil hjælpe patienter med mentale helbredsproblemer tilbage til arbejdet efter sygemelding. 

Behandlingsprogram sætter arbejdsforhold under lup
David Glasscock er psykolog, ph.d. ved Arbejdsmedicin Herning og har hjulpet en lang række stresspatienter gennem behandlingsprogrammet. Ifølge ham adskiller behandlingen sig fra almindelig psykologbehandling ved konsekvent at stille skarpt på både individ og arbejdsplads. 

Psykologen søger først at afdække årsagerne til stresssygemeldingen (som f.eks. overbelastning, organisationsforandringer, konflikter). Dernæst er det et selvstændigt formål i behandlingsprogrammet, at de stresssygemeldte får et nyt blik på deres situation og redskaber, der letter tilbagevenden til arbejdet, f.eks. i form af en konkret opstartsplan.

- Stress opstår i interaktionen mellem den enkelte og arbejdspladsen. Derfor er dialogen mellem den sygemeldte og arbejdspladsen meget vigtig for at forbedre situationen. Det har været et væsentligt formål med vores behandlingskoncept at genoprette dialogen, fortæller David Glasscock.

Tidligere i arbejde kan være gavnligt
Ligaya Dalgaard er psykolog, ph.d. ved Arbejdsmedicin Herning og som hovedforfatter til forskningsresultatet peger hun på de positive konsekvenser for den enkelte, arbejdspladsen og samfundet, hvis stresspatienter kan komme tidligere tilbage på arbejdet:

- Det at kunne gå på arbejde betyder meget for vores psykiske og fysiske velbefindende. Vi ved, at risikoen for job-tab og udstødelse af arbejdsmarkedet stiger, jo længere sygemeldingen varer. Så når det lykkes for den stressramte at komme tidligere tilbage i job på en hensigtsmæssig måde, kan det være en fordel for den enkelte. Det er også en gevinst for arbejdspladsen og samfundet i det hele taget, bl.a. økonomisk, når medarbejdere kan vende hurtigere tilbage, siger Ligaya Dalgaard. 

- Det er dog vigtigt at påpege, at det ikke er sikkert, at resultaterne fra denne undersøgelse kan generaliseres til alle sygemeldte med arbejdsrelateret stress, fordi der er tale om et studie med relativt få deltagere, slutter Ligaya Dalgaard.

Kontakt
Ligaya Dalgaard, psykolog, ph.d.: mail vitdal@rm.dk og telefon: 7843 3500

Fakta om undersøgelsen
163 patienter henvist til Arbejdsmedicin Herning med arbejdsrelateret stresssygemelding blev tilfældigt inddelt i henholdsvis behandlingsgruppe, primær kontrolgruppe (der modtog udredning) og ekstern kontrolgruppe (der ikke blev tilbudt hverken udredning eller behandling). Behandlingsgruppen modtog 6 timers psykologbehandling ud fra et program målrettet patienter med arbejdsrelaterede stresssymptomer. Behandlingsgruppen vendte tilbage til deres arbejde ca. 4 uger tidligere end den primære kontrolgruppe. Der var ikke forskel på grupperne med hensyn til symptombedring, men deltagerne fik det generelt bedre over tid.

Forskningsprojektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs mere
Return to work after work-related stress: a randomized controlled trial of a work-focused cognitive behavioral intervention

Work-focused cognitive behavioral intervention for psychological complaints in patients on sick leave due to work-related stress: Results from a randomized controlled trial

 

 

Projektleder: Ligaya Dalgaard, psykolog, ph.d.

 

Mail: vitdal@rm.dk

 

Tlf. 7843 3500

This page load time was 0.041 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk