Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Ny viden: psykosocialt arbejdsmiljø påvirker hjertepatienters sygefravær

Mere end 158.000 danskere lider af forsnævring i hjertets kranspulsårer (iskæmisk hjertesygdom). Disse patienter vender i højere grad end tidligere tilbage til arbejdsmarkedet, blandt andet på grund af de bedre behandlingstilbud til dem. Derfor har en gruppe forskere undersøgt, hvordan det går dem, når de vender tilbage. Hvad sikrer en succesfuld tilbagevenden?

Fra tidligere forskning ved vi, at dårligt psykosocialt arbejdsmiljø øger risikoen for iskæmisk hjertesygdom, og at dårligt psykosocialt arbejdsmiljø øger risikoen for sygefravær blandt raske. Forskerne ønskede i denne undersøgelse svar på, om det psykosociale arbejdsmiljø også har betydning for sygefraværet efter en behandling af hjertesygdommen.

Forskerne fulgte 625 patienter, der havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og som tidligere havde været i arbejde. Tre måneder efter operationen modtog patienterne et spørgeskema, hvor de svarede på deres vurdering af arbejdspladsens psykosociale arbejdsmiljø.

Det viste sig, at det psykiske arbejdsmiljø havde betydning for, om patienterne vendte tilbage til arbejde. Særligt vigtigt var højt arbejdstempo samt mangel på indflydelse og anerkendelse, som alle fordoblede risikoen. Samtidig gav manglende indflydelse også en fordoblet risiko for at komme ud for nye sygemeldinger efter den første raskmelding.

Undersøgelsen konkluderer, at fokus på det psykosociale arbejdsmiljø kan være en vigtig brik for succesfuld rehabilitering af hjertepatienter.

Projektet blev støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Hjerteforeningen.

Kontakt Projektleder Karin Biering, Tlf. 3071 7244 eller mail: karbie@rm.dk

Læs Effects of Psychosocial Work Environment on Sickness Absence Among Patients Treated for Ischemic Heart Disease i Journal of Occupational Rehabilitation 2015, 25 (4): 776-782.

Artiklens forfattere: Karin Biering, Thomas Lund, Johan Hviid Andersen, Niels Henrik Hjøllund

 

Karin Biering, cand. scient.san., ph.d.

 

Tlf. 7843 3539

Mail: karbie@rm.dk

This page load time was 0.085 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk