Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Maskulinitet har indflydelse på arbejdsulykker

Nyhed fra 05.06.2015

Om man er mand eller kvinde har stor betydning for, hvor stor risikoen er for at komme ud for en arbejdsulykke. Men der er også forskelle mellem mænd, hvor nogle mænd har flere ulykker end andre. Dette har indtil nu været underbelyst i sikkerhedsforskningen. Nu har et nyt studie fra Arbejdsmedicinsk Klinik set nærmere på, hvad der kan forklare dette. Studiet har undersøgt to former for maskulin identitet og sammenholdt det med sikkerheds- og risikoadfærd på to mandedominerede arbejdspladser. Og de fandt overraskende sammenhænge i løbet af studiet. Resultaterne er netop blevet publiceret i Safety Science.

”Vi fandt, at der er en sammenhæng mellem den normbaserede maskulinitetsopfattelse og sikkerhed og risikoadfærd. Den normbaserede opfattelse handler om de eksterne forventninger der er til, hvordan er mand bør være, altså de sociale normer for at være en rigtig mand. Studiet, som vi her har publiceret viser, at jo mere mænd tilslutter sig traditionelle maskuline sociale normer, som fx at mænd ikke skal vise følelser eller kunne arbejde selvom de er syge, jo mere overtræder de sikkerhedsreglerne” fortæller Kent Nielsen, førsteforfatter på artiklen.

Tarzan-begrebet har tidligere været brugt som forklaring på, hvorfor mænd har flere ulykker end kvinder, men det viser dette studie ikke.

”Vi så også på, hvordan den mere traditionelle individpsykologiske maskulinitetsopfattelse hang sammen med sikkerhed. Her spurgte vi ind til, hvordan mændene opfatter sig selv ud fra traditionelle maskuline karaktertræk som aggressiv, atletisk og konkurrencepræget – den traditionelle Tarzan. Og her fandt vi ingen sammenhæng med sikkerhedsadfærd”, forklarer Kent Nielsen.


Artiklen The impact of masculinity on safety oversights, safety priority and safety violations in two male-dominated occupations kan læses her

Resultaterne i studiet stammer fra det større forskningsprojekt ”Mænd, Arbejdsulykker og Sikkerhed – MARS”, som er et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Aalborg Universitet. I studiet har forskerne spurgt hhv. 1157 falckreddere og 920 slagteriarbejdere. Læs mere om MARS her.

MARS projektet har også deres egen formidlingsside, hvor alle dele projektes resultater er formidlet, bl.a. vis film. Se mere på www.erdusikkermand.dk


For yderligere informationer, kontakt:

Kent Nielsen, ph.d. psykolog
Mail
Tlf: 7843 3500

 

Yderligere information om forskningsprojektet MARS:

 

Aalborg Universitets hjemmeside

 

Formidlingssiden Er du sikker mand?

 

Ph.d. studerende (afsluttet) Morten Kyed, deltog i Informations Ph.d. Cup, som er en formidlingskonkurrence.
Konkurrencen er et samarbejde mellem Information, Danske Universiteter, DR og Lundbeckfonden.

 

Se hans fremlæggelse her

This page load time was 0.037 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk