Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Nyt forskningsprojekt skal afhjælpe social ulighed i sundhed

Arbejdsmedicin og Hjerteforskningsklinikken i Herning har inviteret 300 unge voksne med i en undersøgelse af, om de har tidlige tegn på hjerte-karsygdomme. Formålet er at kunne forebygge sygdommene tidligt i livet

 
Nogle mennesker er mere udsatte for sygdom end andre. Tidligere forskning har vist, at der er social skævhed i, hvem der rammes af hjertekarsygdomme og stofskifteforstyrrelser, herunder overvægt. Skævheden kan ikke udelukkende forklares med livsstilsfaktorer som kost, rygning og motion. 
 
Nu vil forskere kortlægge, i hvor høj grad unge voksne har tidlige tegn på hjertekarsygdom og stofskifteforstyrrelser – og om forhold i deres psykosociale baggrund kan forklare de tidlige tegn på sygdom. 
 
De inviterede unge voksne (28-29 år) er alle fra det tidligere Ringkøbing Amt og en del af Projekt Vestliv (www.vestliv.dk). De er blevet fulgt med spørgeskemaer om deres fysiske og mentale helbred samt sociale baggrund, siden de var 15 år.
 
Når de unge nu inviteres til en fysisk undersøgelse, der omfatter bl.a. blodprøver, ultralyd, CT-scanning af hjertet, er ét af formålene, at den ny viden kan give f.eks. sundhedsplejersker og  praktiserende læger redskaber til at identificere unge med høj risiko for hjertekarsygdom og stofskifteforstyrrelse. Jo tidligere risikoen opdages hos de unge, jo bedre vil man kunne sætte ind med forebyggelse.
 
Fakta
Projektet ledes af professor Johan Hviid Andersen og udføres af forskere fra Arbejdsmedicin og Hjerteforskningsklinikken, Hospitalsenheden Vest. De fysiske undersøgelser igangsættes i april 2018 og er en del af et større  forskningsprojekt med titlen "Betydningen af social ulighed og utryghed for udviklingen af kardiovaskulære og metaboliske risikomarkører hos unge voksne". Hovedprojektet er støttet af Karen Elise Jensen Fond og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.
 
Kontakt: Læge og ph.d.-studerende Mia Klinkvort Kempel (mialaurs@rm.dk), cand.scient.san, ph.d. Trine Nøhr Winding (trwind@rm.dk), Arbejdsmedicin, Hospitalsenheden Vest eller Vibeke Lynggard, projektsygeplejerske og klinisk koordinator (viblyn@rm.dk eller tlf. 7843 6244) ved Hjerteforskningsklinikken.
 

 

 

 

Mia Klinkvort Kempel, læge og ph.d.-studerende 

 

Mail mialaurs@rm.dk

 

Tlf. 7843 3500

 

 

Trine Nøhr Winding, cand.scient.san., ph.d.

 

Mail: trwind@rm.dk

 

Tlf. 7843 3500

 

 

Vibeke Lynggard, klinisk koordinator, projektsygeplejerske

 

Mail: viblyn@rm.dk

 

Tlf. 7843 6244

 

This page load time was 0.040 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk