Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Ny professor sætter patientdata i system

  

Niels Henrik Hjøllund er ny professor ved Health, Aarhus 
Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest. I professoratet skal han udvikle videre på et system, som samler data fra patienter, de selv rapporterer. Systemet hedder 
AmbuFlex, og har i en årrække været en del af klinikkens forskningsvirke. 

Siden 2004 har speciallæge i samfundsmedicin Niels Henrik Hjøllund fulgt en række patientgrupper gennem Patient Reported Outcome (PRO). PRO er data, som patienterne selv rapporterer. Det giver lægerne mulighed for at følge patienternes forløb på afstand over en lang periode. Grupperne omfatter bl.a. patienter med brystkræft, prostatakræft, hjertesygdom og apopleksi.

Niels Henrik Hjøllund står bag udviklingen af et nyt system til klinisk anvendelse af PRO, som hedder AmbuFlex. Det er det system, han vil arbejde videre med i sit professorat ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest.

”Professoratet giver mig blandt andet mulighed for at videreudvikle og dokumentere metoden bag AmbuFlex. Der er store forskningsmæssige muligheder for, også globalt, at bidrage med noget nyt. Det vil være til gavn for både patienter, læger og samfund,” siger Niels Henrik Hjøllund.

Hospitalsenheden Vest har bidraget til professoratet.

PRO har potentialer for patienterne
PRO data bliver indsamlet gennem spørgeskemaer, telefoninterviews og internettet. Lægerne anvender patienters data til at beskrive prognosen for selvvurderet helbred, funktionsevne og livskvalitet samt ønske og behov for kontakt med hospitalet. Brugen af PRO har en række potentialer i forhold til kvalitet i behandlingen, inddragelse af patienten, fordeling af ressourcer efter patient behov og indsamling af data til kvalitetsudvikling for patientgrupper.

”Klinisk brug af PRO har hidtil været usystematisk eller afgrænset til specifikke diagnosegrupper. AmbuFlex er et generisk, diagnosespecifikt system til klinisk anvendelse af det data, som patienterne giver os i PRO’erne. Jeg har udviklet det på grundlag af metoder og erfaringer med dataindsamling, og det er under udbredelse inden for en lang række diagnosegrupper,” forklarer Niels Henrik Hjøllund.

Metoden bag AmbuFlex er ny og skal løbende dokumenteres med hensyn til metode og resultater.

Yderligere oplysninger
Speciallæge i samfundsmedicin Niels Henrik Hjøllund
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Hospitalsenheden Vest, Arbejdsmedicinsk Klinik - Universitetsklinik
niehjo@rm.dk

  

Læs mere om AmbuFlex her

Publikationer og CV for Niels Henrik Hjøllund
 

 

This page load time was 0.050 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk