Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Ny forskning skal forhindre vold i psykiatri og fængsler

Juli måned 2016 bragte endnu et overfald på et bosted for psykiatriske patienter med sig – og et skudoverfald på en fængselsbetjent. Det er desværre ingen nyhed, at de, der arbejder med psykisk syge og i Kriminalforsorgen har en særlig høj risiko for at opleve vold og trusler, når de går på arbejde. 

Nu vil et nyt forskningsprojekt fra bl.a. Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning, udvikle konkrete redskaber til at forebygge vold og trusler på arbejdet.
 
"Vi har længe vidst, at det kan få alvorlige konsekvenser for de ansatte i service- og omsorgsbrancherne, når de møder vold og trusler.  Nogle af dem udvikler symptomer på angst, depression og postraumatisk stresssyndrom," fortæller projektleder Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.
 
"Vi mener, at der er brug for at udvikle konkrete redskaber til forebyggelse af vold og trusler. Og disse redskaber skal fokusere på hele arbejdspladsen, ikke kun på medarbejdernes adfærd eller den overordnede ledelseskultur. Vi kalder det integreret voldsforebyggelse, fordi vi er nødt til at forebygge på flere niveauer på arbejdspladserne," siger Lars Peter Andersen. Han uddyber: 
 
"Hvis forebyggelse udelukkende fokuserer på ledelsen, vil det indebære en begrænset og uklar betydning for de ansattes adfærd. Omvendt vil ændringer, der udelukkende fokuserer på de ansattes adfærd ofte kun være af midlertidig karakter og ikke rodfæstes som en del af arbejdskulturen. Ved at integrere de to tilgange opnås en gennemgribende tilgang til voldsforebyggelse.
 
Konkret vil forskerne afprøve et forebyggelsesprogram i et videnskabeligt design på 16 udvalgte arbejdspladser. Her kommer forskerne helt ind i maskinrummet på den enkelte arbejdsplads og udvikler i samarbejde med ledelse og medarbejdere konkrete redskaber til, hvordan de bedre kan forebygge vold og trusler. Disse redskaber vil senere komme andre virksomheder til gode, så mange flere kan få et evidensbaseret grundlag for voldsforebyggelse.
 
Efter planen indgår 16 arbejdspladser og ca. 400 medarbejdere fra psykiatrien og Kriminialforsorgen i forskningsprojektet. Tidsrammen hedder 2017-2020, og projektet udføres i samarbejde med Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet. 
 
Kontakt: Lars Peter Andersen, arbejdsmiljøforsker og projektleder: 7843 3548 og mail: laande@rm.dk 
 
eller
 
Charlotte Gadegaard, arbejdsmiljøforsker og projektansvarlig: 7843 3500 og mail: charlotte.ann.rasmussen@vest.rm.dk

 

 

Projektleder: Lars Peter Sønderbo Andersen

 

Telefon: 7843 3548 

 

Mail: laande@rm.dk

 

 

Projektansvarlig: Charlotte Ann Gadegaard

 

Telefon: 7843 3500

 

Mail: charlotte.ann.rasmussen@vest.rm.dk

 

 

This page load time was 0.053 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk