Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Ny dansk valideret version af Perceived Stress Scale

Cohens stress-skala findes nu i valideret og ensrettet dansk oversættelse – og kan frit bruges af forskere og psykologer

Autoriseret psykolog og ph.d.-studerende Anita Eskildsen fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, har i samarbejde med en række danske forskere oversat og valideret dr. Sheldon Cohens 10-Item Perceived Stress Scale (PSS), så den nu findes i en lettilgængelig og gratis version til brug for forskere og privatpraktiserende psykologer.

”Med den nye oversættelse af Cohens stress-skala, har vi som psykologer et godt værktøj til at måle, i hvor høj grad vores patienter oplever livet som ukontrollabelt, uforudsigeligt og overvældende”, fortæller Anita Eskildsen.

Vi manglede måleredskab til vores patienter

”På Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning ville vi gerne undersøge, om vi kunne bruge Cohen’s stress-skala til at måle vores patienters udvikling. Det viste sig bare, at skalaen fandtes i tre forskellige danske versioner – og at disse ikke var validerede. Så vi gik i gang med begge dele – dels at udarbejde en konsensus-version på dansk og dels at måle, om skalaen nu også opførte sig som den amerikanske version, når den blev brugt i dansk kontekst,” siger Anita Eskildsen.

Resultatet er nu frit tilgængeligt.

Cohens stress-skala er ikke velegnet til at diagnosticere patienter, men kan bruges som afsæt for en samtale om, hvad der er i spil for den enkelte patient. ”Hvis vores patienter udfylder spørgeskemaet i venteværelset, kan vi allerede her få et praj om, hvorvidt patienten har vanskeligt ved at håndtere deres liv og dagligdag. Det kan være en hjælp til at finde ud af, hvor samtalen skal sætte ind,” overvejer Anita Eskildsen.

Kontakt: Anita Eskildsen, autoriseret psykolog og ph.d.-studerende: tlf. 7843 3558 eller mail: anita.eskildsen@vest.rm.dk

Læs forskningsartiklen Cross-cultural adaptation and validation of the Danish consensus version of the 10-item Perceived Stress Scale in Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2015; 41(5): 486-490.

________________________________________

Fakta om Cohen’s 10-item Perceived Stress Scale: Spørgeskema med ti spørgsmål, der måler i hvilken grad respondenten oplever, at livet er uforudsigeligt, ukontrollabelt og overvældende. Spørgsmålene fokuserer på, hvordan patienten oplever at kunne håndtere hverdagen, og ikke på specifikke forhold (arbejdsmiljø, privatliv, konflikter, sygdom). Spørgeskemaet bliver ofte brugt af forskere til at vurdere stress i større befolkningsgrupper, netop fordi det er et uspecifikt mål for oplevet stress. Skemaet er ikke velegnet til at stille diagnoser, men kan give et praj om, hvad patientens symptomer handler om.

Cohen’s 10-item Perceived Stress Scale (nyoversat til dansk og valideret)

Cohen’s 10-item Perceived Stress Scale (original, engelsk) 

 

 

 

Anita Eskildsen, psykolog (aut.) og ph.d.-studerende

 

Tlf.  7843 3558

Mailanita.eskildsen@vest.rm.dk

 

 

This page load time was 0.030 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk