Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Millioner dør af arbejdet på verdensplan

 

Peter Kines (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) og Lars Peter Sønderbo Andersen (Arbejdsmedicin Herning) foran Marina Sands Bay (skyskraber-skibet). Tilhøjre ses Singapore EXPO Convention and Exhibition Centre, hvor de 3500 kongresdeltagere kun fyldte en lille del af faciliteterne. Konferencen var arrangeret af International Social Security Association  og International Labour Organization. Foto: Kent J. Nielsen

Verdenskongres dannede ramme for præsentation af de nyeste globale tal for arbejdsrelaterede dødsfald. Tallene kalder på forebyggelse og forskning.

Omkring 2,8 millioner mennesker dør hvert år på grund af deres arbejde. Størstedelen af dødsfaldene skyldes arbejdsrelaterede sygdomme, mens omkring 400.000 sker som følge af arbejdsulykker. 

Disse tal blev for nyligt præsenteret på XXI World Congress on Safety & Health at Work 2017  i Singapore, hvor 3500 virksomhedsrepræsentanter, organisationsfolk, politikere og forskere deltog. Tallene for arbejdsrelaterede dødsfald er opjusteret siden vurderingen ved verdenskongressen i 2014 (hvor man talte om 2,3 millioner dødsfald om året) på grund af bedre talgrundlag.

De mange arbejdsrelaterede dødsfald vurderes at koste 18,4 billioner kroner om året, hvilket svarer til ca. 4 % af verdens bruttonationalprodukt.

Hvordan forhindrer vi, at folk dør af deres arbejde?
Verdenskongressen var også vært for den globale lancering af Vision Zero – en fælles erklæring mellem en række store organisationer om at følge 7 gyldne regler for at nedbringe de arbejdsrelaterede dødsfald på verdensplan, så tallet går i nul. I løbet af konferencen kunne virksomheder og organisationer skrive under på erklæringen, hvilket ca. 270 takkede ja til. Håbet er, at med en række store organisationer i ryggen, kan der skabes global opmærksomhed om målet. Udfordringen er, at der er meget langt fra 2,8 millioner dødsfald til 0. Læs mere om Vision Zero her: http://visionzero.global/

Se på sikkerhedsklimaet
Fra dansk side deltog Kent J. Nielsen og Lars Peter Sønderbo Andersen (Arbejdsmedicin Herning) og Peter Kines (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) i verdenskongressen. De to første præsenterede – blandt 400 andre – deres posters med resultater fra forskningsprojektet Sikker Identitet

Formålet med Sikker Identitet er at undersøge, om det kan forbedre sikkerhedsklimaet, hvis man sætter ind på at styrke en fælles byggeplads-identitet, så bygge- og anlægsarbejdere i højere grad identificerer sig med de normer og vejledninger, som byggepladslederen udstikker, end normer og værdier i deres eget sjak. Resultaterne er udgivet i artiklen Social identity, Safety Climate and Self-reported Accidents Among Construction Workers 

Kontakt: Kent J. Nielsen: kent.nielsen@vest.rm.dk eller 7843 3500

This page load time was 0.044 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk