Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Fysioterapi hjælper skulderpatienter

 Nyhed fra 27.10.2014

Skulderpatienter får et bedre behandlingsforløb med standardiseret fysioterapeutisk træning
 
Nedsat funktionsevne i forbindelse med en skulderlidelse har stor individuel og samfundsmæssig betydning. Den hyppigst forekommende skulderlidelse anses for at afklemnings/rotator cuff syndrom, forårsaget af afklemning og/eller irritation af sener og slimsækken i skulderen. Fysioterapeutisk øvelsestræning anbefales generelt som led i den ikke operative behandling og som genoptræning ved operation i skulderen. Nyt ph.d. projekt fra Arbejdsmedicinsk Klinik Herning og Aarhus Universitet viser, at fysioterapeutisk øvelsestræning kun i begrænset omfang bliver anvendt som en del af den ikke-kirurgiske behandlingsstrategi og at patienter, som 8-12 uger efter en subakromiel dekompression forsat oplever problemer, oplever en signifikant øget effekt af et standardiseret genoptræningsprogram i modsætning til vanlig praksis.
 
David Høyrup Christiansen Fysioterapeut, cand.scient.san. forsvarer tirsdag den 28. oktober 2014 sin afhandling: Physiotherapy and shoulder surgery: exercise treatment before and after decompression surgery in patients with subacromial impingement syndrome
 
Alle er velkomne til at overvære forsvaret, som finder sted på Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensen Auditorium, bygn. 10, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C klokken 13.00-15.30.
 
David Høyrup Christiansen kan træffes via e-mail david.christiansen@vest.rm.dk eller telefon 7843 3544
 
Resumé

Introduktion: Fysioterapeutisk øvelsestræning anbefales generelt som led i ikke-kirurgisk behandling af subakromielt impingement syndrom (SIS) og som genoptræning efter kirurgisk behandling. I hvilken udstrækning disse anbefalinger følges i klinisk praksis er kun sparsomt undersøgt. Der er ingen konsensus om den mest hensigtsmæssige genoptræningsstrategi efter subakromiel dekompression (pladsgørende skulderoperation), og kun få studier har undersøgt effekten af forskellige postoperative træningsprogrammer.

Formål:
Det overordnede formål med denne afhandling var at undersøge anvendelsen af fysioterapi i behandlingen SIS, udvikle og evaluere effekten af en standardiseret fysioterapeutisk genoptræningsprogram blandt patienter, som 8-12 uger efter subakromiel dekompression forsat oplever problemer med at genoptage daglige aktiviteter.

Metode: Registeroplysninger om fysioterapi fra tre nationale sundhedsregistre blev udtrukket og analyseret (Studie I). Baseret på en systematisk litteraturgennemgang og konsensusmøder med et klinisk panel af fysioterapeuter blev et standardiseret genoptræningsprogram udviklet (Studie II). I et randomiseret design blev kort tids effekten af genoptræningsprogrammet evalueret i forhold til vanlig praksis (Studie III). Endelig blev måleegenskaber for Oxford Shoulder Score og den modificerede version af Constant Score vurderet og sammenlignet (studie IV).

Resultater: I studie I havde 57.311 patienter en første hospitalskontakt for SIS i perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2011. Heraf blev 30% opereret. I løbet af 52 uger efter første kontakt havde 43% modtaget fysioterapi, hvorimod 80% af de patienter som blev opereret modtog fysioterapi postoperativt. Øvelsestræning indgik som en del af den fysioterapeutiske behandling hos størstedelen. Faktorer som øgede sandsynligheden for at modtage fysioterapi var en førstekontakt på et offentligt hospital, tidligere fysioterapi, alder, at være kvinder, hospitalets regionale placering, diagnose og kirurgisk procedure. Uddannelsesniveau var kun i mindre grad associeret med at modtage fysioterapi efter første kontakt.
I studie II blev kun få studier, som havde undersøgt effekten af postoperativ træning, identificeret ved systematisk litteraturgennemgang, og beskrivelserne af indholdet i programmerne var sparsomme. Det standardiserede genoptræningsprogram blev derfor hovedsageligt baseret på erfaringer fra det kliniske panel af fysioterapeuter. En detaljeret manual til fysioterapeuter og hjemmetræningsfolder blev udarbejdet. I studie III blev 126 patienter randomiseret til at modtage enten det standardiserede genoptræningsprogram eller vanlig praksis. I analyser, baseret på intention to treat princippet, fandtes ingen statistisk signifikant behandlingseffekt af det standardiseret genoptræningsprogram med hensyn til det primære effektmål (Oxford Shoulder Score), men signifikant større forbedring i Constant Score, og flere andre effektmål blev observeret for gruppen som modtog standardiseret genoptræning. Analyser begrænset til de patienter som modtog intervention efter hensigten viste signifikant større fremgang hos de patienter som fik standardiseret genoptræning; dette gjaldt både primære, sekundære og de fleste supplementære effektmål. I studie IV fandtes ingen særlige forskelle på målegenskaber for Oxford Shoulder Score og Constant Score i forhold til at vurdere fremgang i den postoperative fase.

Konklusion: Fysioterapeutisk øvelsestræning blev kun i begrænset omfang anvendt som en del af den ikke-kirurgiske behandlingsstrategi. Kvinder modtog hyppigere fysioterapi end mænd, hvorimod uddannelsesniveau kun i mindre grad var associeret med brugen af fysioterapi. Hos patienter, som 8-12 uger efter en subakromiel dekompression forsat oplever problemer, ser et standardiseret genoptræningsprogram ud til at være mere effektiv end vanlig praksis. Både Oxford Shoulder Score og Constant Score demonstrerede evne at vurdere fremgang i det postoperative forløb. Samlet set, peger resultaterne i nærværende afhandling på potentielle muligheder for at optimere behandlingsforløbet for patienter med SIS.

 


For yderligere oplysninger, kontakt

David Høyrup Christiansen
cand. scient. san.
 

This page load time was 0.043 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk