Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Symposium og reception

  

Hospitalsledelsen & Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenheden Vest inviterer:

Forskning og uddannelse i arbejdsmedicin - 25 år

I anledningen af ledende overlæge Kurt Rasmussens 25 års jubilæum på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Dette symposium afholdes for at kreditere Kurt Rasmussen for hans mangeårige engagement i udviklingen af faget arbejdsmedicin indenfor såvel forskning som uddannelse i faget.

Som læge og ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning siden 1990 har Kurt Rasmussen bidraget til opbygningen af en af landets største arbejdsmedicinske klinikker og Kurt Rasmussen har endvidere igennem en årrække været en central person i opbygningen af uddannelsen for lægestuderende i faget arbejdsmedicin på Aarhus Universitet.

Forskningen har spændt fra undersøgelse af klorerede opløsningsmidlers helbredsmæssige effekter, som han lavede ph.d.-afhandling om i 1996 til forskning i ulykker i landbruget og en række andre brancher igennem de sidste 20 år. Forskningen har igennem årene resulteret i international opmærksomhed med et stort antal publikationer og internationale relationer og forskningssamarbejde. Kurt Rasmussen har været igangsætter og en aktiv del af denne forskning. Kurt Rasmussen har medvirket til, at forskningen i den vestlige del af Region Midtjylland har udviklet sig sådan, at afdelingen i 2014 blev den første universitetsklinik i Hospitalsenheden Vest.

Kurt Rasmussen fratræder sin stilling på afdelingen den 1. oktober 2015 og han forlader en stor afdeling i udvikling. Kurt Rasmussen vil fortsat deltage i forskningsprojekter og beholde sit lektorat på Aarhus Universitet.
 

Dagens Program:

Fredag d. 26. juni 2015 kl. 13-17.15
Auditoriet på Regionshospitalet Herning

Ordstyrer: Professor Johan Hviid Andersen

13.00-13.05  Velkomst
13:05-13:25 Overlæge, dr. med Sigurd Mikkelsen, AMK Bisbebjerg. 
Organiske opløsningsmidler: Før og nu?
13:25-13:45  Professor Torben Sigsgaard, AU. 
Undervisning i Arbejdsmedicin på lægeuddannelsen i Danmark.
13:45-14:00  Pause
14:00-14:20 Psykolog Kent J. Nielsen og overlæge Ole Carstensen, AMK Herning. 
Forskning i forebyggelse af Arbejdsulykker i Danmark
14:20-14:40 Overlæge Niels Henrik Hjøllund, Vestkronik, Herning
Fra arbejdsmedicin til Vestkronik
14:40-15:00 Psykolog David Glasscock, AMK Herning
Stress: En ny epidemi?
15:00-15:15 Overlæge Anette Kærgaard, AMK Herning 
 Klinikkens gang
15:15-17:15 Reception, Restoen på Regionshospitalet i Herning

 

 

  

Tilmelding skal ske til:

Sekretær Inge-Lilian Klauber

ingkla@rm.dksenest den 19. juni.

 

Læs den officielle indbydelse og program her

 

 

This page load time was 0.034 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk