Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Volden overrasker forskerne

Nyhed fra 05.07.2013


Ny publikation af psykolog og ph.d. studerende Charlotte Ann Rasmussen m..fl., viser at der er stor forskel internt mellem forskellige brancher, særligt hvad angår niveauet vold og trusler. Forskerne bag resultatet har set på frekvensen af vold og trusler på tværs af bestemte brancher, hvor arbejdet med mennesker er i centrum; specialskoler, kriminalforsorgen, ældreplejen og psykiatrien. Forskerne har dels set på, hvor ofte de ansatte udsættes for vold og trusler, registrering af hændelser, hvem, der udøver volden og truslerne, hvordan medarbejderne vurderer hændelserne og medarbejdernes egne holdninger til det at blive udsat for vold og trusler, mens man er på arbejde. 

Og især er forskerne blevet overrasket af resultaterne fra kriminalforsorgen, hvor ansatte udsættes mindre for vold og trusler, end fx ansatte på specialskolerne.

"En del af forklaringen på forskelle i niveauer af vold og trusler er, at sanktioner og kontrolmuligheder i kriminalforsorgen er særdeles synlige. Det er ikke tilfældet på bl.a. specialskolerne. Andre forklaringer kan findes i forskelle i klient typen, arbejdsmiljøet, og tradition for at medtænke forebyggelse i arbejdet", siger Charlotte Ann Rasmussen.


Læs artiklen Threats and Physical Violence in the Workplace: A Comparative Study of Four Areas of Human Service Work.

Læs om flere resultater samt interview med Charlotte Ann Rasmussen på Videnscenter for Arbejdsmiljøs hjemmeside.

Læs mere om forskningsprojektet ”Vold og trusler på arbejdspladsen”.

 

psykolog og ph.d. studerende

Charlotte Ann Rasmussen


Mail

Tlf. 7843 3500


eller


Projektleder

Lars Peter Andersen


Mail

Tlf. 7843 3500

This page load time was 0.137 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk