Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Social ulighed, overvægt og trivsel.

I samarbejde med Herning Kommune igangsætter AMK Herning nu et nyt ph.d. projekt, som skal kortlægge de 15-24åriges helbred og sociale forhold. Det er især de marginaliserede grupper af unge, som ikke har tilknytning til arbejde eller job, som Herning Kommune ønsker at vide mere om.
 
I Danmark udgør gruppen af unge mellem 15-24 år 13 % af befolkningen. Af disse unge er ca. 87 % tilknyttet et arbejde eller er under uddannelse. Under den økonomiske recession fra 2008 til 2013, er der imidlertid sket en markant stigning i antallet af unge uden arbejdsmarkedstilknytning. At være uden arbejdsmarkedstilknytning er defineret ved, at den unge hverken er i arbejde eller under uddannelse.
 
Forskning tilkendegiver, at stå uden for arbejdsstyrken har negativ betydning for unges psykiske og somatiske helbred, og øger risikoen for social eksklusion og marginalisering. Forældrenes socioøkonomiske status målt ved uddannelses og indkomst, spiller en rolle for unges uddannelse; jo lavere uddannelse forældrene har, jo større er sandsynligheden for, at deres børn hverken er i arbejde eller under uddannelse som 18-19 årige. Forældrenes arbejdsmarkedstilknytning når barnet er 15 år i høj grad påvirker de unges senere tilknytning til arbejdsmarkedet, og medfører derved en social ulighed i uddannelse og arbejde. Derudover, har den sociale ulighed og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet, betydning for børn og unges sundhed. Børn, der vokser op i et hjem med mindst én arbejdsløs forælder, er mere tilbøjelig til at rapportere dårligere selvvurderet helbred, højere forekomst af psykosomatiske symptomer, kroniske sygdomme samt højere BMI.
 
Sundhedsmæssige problemer blandt børn og unge relateret til forældrenes arbejdsløshed er ikke kun forankret i barndommen. Unge med helbredsproblemer eksempelvis i barneårene har tendens til at føre disse med sig videre ind i voksenlivet.
 
Herning Kommune og fremtiden
Kvaliteten af fremtidens arbejdsstyrke afhænger i høj grad af at sikre de 15-24 årige en god og positiv introduktion på arbejdsmarkedet. I Herning Kommune vil man med dette projekt være foregangskommune, da projekt kan belyse, hvorfor nogle unge udstødes og marginaliseres fra arbejdsmarkedet, mens andre klarer sig. Dette projekt vil kunne sætte fokus på, hvilke sociale og sundhedsmæssige faktorer tidligt i barndommen, der har betydning for en succesfuld introduktion til arbejdsmarkedet, og vil derfor kunne anvendes til at planlægge indsatser på området.
 
For yderligere informationer, kontakt
Ph.d. studerende Mette Lindholm Eriksen
This page load time was 0.049 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk