Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Ph.d. studie sætter sammen med erhvervsskoler fokus på sikkerhedsindlæring

Ph.d. studie sætter sammen med erhvervsskoler fokus på sikkerhedsindlæring

 

I forbindelse med forskningsprojektet ”Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge” er hhv. Herningsholm Erhvervsskole og Erhvervsskolen Tradium i Randers indgået i et samarbejde med ph.d.studerende, antropolog Regine Grytnes fra Arbejdsmedicinsk Klinik. Projektet, som sætter fokus på, hvordan de unge lærlinge opfatter sikkerhed og risiko og hvordan de bruger deres erfaring og viden i praksis. Projektet skal være med til at forbedre lærlinges undervisning i arbejdsmiljø og, i sidste ende, forebygge ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

 
Mere konkret viden

– Tradium underviser allerede i sikkerhed og ulykkesforebyggelse på et meget seriøst plan. I dag gennemgår samtlige tømrerlærlinge et såkaldt §9-kursus, hvilket er det, der skal til for at blive sikkerhedsrepræsentant i en virksomhed. Men vi har behov for mere konkret viden om, hvordan vores elever bedst lærer om sikkerhed. Den viden er vi meget interesserede i at få del i, siger uddannelseskoordinator Palle Nielsen, Tradium.

Også på Herningsholm Erhvervsskole er interessen for at skabe ny viden stor:

- Vi tager i forvejen sikkerhedsundervisningen seriøst, bla. via sikkerhedsrepræsentantuddannelsen, som alle skal gennemgå og som klæder eleverne på til at arbejde sikkert, når de er på værksteder og virksomheder. Men det betyder ikke, at vi ikke kan blive bedre, fortæller Holger Frahm, uddannelsesleder på Herningsholm Erhvervsskole

– Vores elever skal komme ud herfra med en solid sikkerhedsfaglig viden i rygsækken. Vi ved, at når eleverne kommer ud på deres første praktikplads, så påvirkes de af de ældre kolleger i virksomheden, og at det er der, de gør nogle af deres første erfaringer. Men det er vores ansvar, at de har den nødvendige kompetence til at omsætte faglig viden til erfaring og praksis. Derfor vil vi gerne være med til at sætte fokus på sikkerhedsundervisningen, fortæller Holger Frahm.

Nyuddannede i farezonen
Forskningsprojektet ”Risikoforståelse og sikkerhedspraksis hos tømrerlærlinge” strækker sig over tre år, og følger Tradiums og Herningholms tømrerlærlinge.

– Vi ved desværre fra tidligere forskning, at unge nyuddannede håndværkere har dobbelt så stor risiko for ulykker som deres ældre kolleger i bygge- og anlægsbranchen. Men vi mangler viden om lærlingenes egne erfaringer med arbejdsmiljø og sikkerhed i deres praktiske arbejde. Målet med dette forskningsprojekt er, at vi i samarbejde kan finde frem til, hvordan sikkerhed og forebyggelse af ulykker bedst læres og praktiseres på skolerne og på de virksomheder, hvor lærlingene arbejder, siger ph.d.-studerende antropolog Regine Grytnes, fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Om forskningsprojektet:
Projektet mål er at skaffe viden om tømrerlærlingenes egne erfaringer med arbejdsmiljø og sikkerhed i deres praktiske arbejde: 

  • Hvad tager de med fra skolernes arbejdsmiljøundervisning? – Og hvad tager de med ud på arbejdspladserne?
  • Hvordan opfatter tømmerlærlingene risiciene ved deres arbejde?
  • Hvordan praktiseres arbejdsmiljø og sikkerhed på lærlingenes arbejdspladser?
  • Og sidst; hvordan spiller disse tre aspekter sammen?

Hensigten er få viden om, hvordan arbejdsmiljø og sikkerhed praktiseres på skoler og virksomheder og integrere denne viden i arbejdsmiljøundervisningen.

 
Få mere at vide hos:
Uddannelseskoordinator Palle Nielsen, Tradium, mobil 22 33 06 98, pan@tradium.dk
Uddannelsesleder Holger Frahm, uddannelsesleder, tlf. 7213 4522 , hf@herningsholm.dk
Ph.d. studerende, antropolog Regine Grytnes, mobil 2216 8318, regine.grytnes@vest.rm.dk

www.herningsholm.dk
www.tradium.dk

 


Læs mere om projektet her

 

This page load time was 0.057 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk