Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Mobbetal er stærkt overdrevne

Mobning på arbejdspladsen udgør den væsentligste årsag til dårligt psykisk arbejdsmiljø i Danmark. Men antallet af
danskere, der bliver mobbet på arbejdspladsen, er langt under de 16%, der har været fremført på baggrund af ny rapport.
 
Alt for mange danskere udsættes for mobning. Og der er forskel på, hvem kvinderne og mændene føler sig mobbet af. Sådan lyder konklusionerne på en netop afsluttet undersøgelse, der er foretaget på foranledning af HK.
- ”Undersøgelsen, der er udført af Epinion blandt 1567 repræsentative medlemmer af HK/Privat, viser, at 16 % har været udsat for mobning inden for de seneste fem år,” hed det på HK’s hjemmeside fredag d. 29. juli - og i en lang række danske medier i de forløbne 3 dage.
 
Det tal skal imidlertid tages med et gran salt, mener psykolog, ph.d. og arbejdsmiljøforsker Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik Herning:
- ”16 % af de adspurgte HK-medlemmer svarer ja til at have været udsat for mobning på et eller andet tidspunkt i løbet af en 5 års-periode. Men de 16% er et væsentligt højere tal, end jeg nogensinde er stødt på i de forskningsprojekter, der har været gennemført på arbejdsmiljøområdet i Danmark i de sidste mange år. Andelen af danskere, der mobbes på arbejdspladsen, ligger snarere omkring 2-4%,” fastslår han.
 
Definitioner af mobning
Årsagen til den store afvigelse i tallene skal formentlig findes i måden at spørge ind til mobning på, påpeger Lars Peter Andersen:
- ”Vi får ikke at vide, om der følger en definition af mobning med spørgsmålene i Epinions undersøgelse. Men det er ret afgørende, for ellers kommer spørgsmålet hurtigt til at handle om den enkeltes oplevelse af alt fra smådrillerier til decideret chikane.”
 
- "Indenfor arbejdsmiljøforskningen i Danmark opererer man med en definition af mobning, der går på tidsforløb, hyppighed og magtforhold,” forklarer Lars Peter Andersen.
- ”Så selvom man én dag i sit arbejdsliv oplever, at man bliver udelukket, talt grimt til, bagtalt eller andet ubehageligt, er det altså ikke i sig selv nok til, at man taler om mobning i forskningssammenhæng.”
 
I de forskningsprojekter, der har været gennemført i Danmark i de seneste år, defineres mobning som negative handlinger, der er rettet mod én bestemt person, og som finder sted mere end én gang om ugen i en periode på mere end ½ år. Derudover skal de negative handlinger finde sted i en situation, hvor den, der udsættes for de negative handlinger, har dårlige muligheder for at forsvare sig – fx fordi de negative handlinger udføres af en overordnet, eller fordi de finder sted i kollegers eller samarbejdspartneres påhør.
 
Jobskifte og tilbageblik
Lars Peter Andersen peger desuden på, at 5 år er en relativt lang periode i arbejdssammenhæng:
- ”I stedet for at følge en gruppe medarbejdere over en 5 års periode, hvor man løbende udspørger dem, har man valgt at lade besvarelserne bero på den enkelte medarbejders hukommelse,” bemærker han.
- ”Det er veldokumenteret, at selv det at huske ét år tilbage er forbundet med stor unøjagtighed. Derfor er HK’s konklusioner efter min mening meget, meget usikre.”
 
- ”I løbet af de 5 år kan rigtig mange af de adspurgte jo også have skiftet job,” tilføjer Lars Peter Andersen og slutter:
- ”Det er altså ikke sikkert, at den episode, de betragter som mobning, har fundet sted i den ansættelse, de er i nu. Derfor er det lodret forkert, når flere medier skriver, at hver sjette mobbes på arbejdspladsen.”
 
 
I september 2009 offentliggjorde Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet en omfattende undersøgelse baseret på mere end 3000 besvarelser fra ansatte på 60 forskellige arbejdspladser indenfor alle typer brancher. Denne under-søgelse viste, at 1,3 % af kvinderne og 1,7 % af mændene havde været udsat for mobning inden for de sidste halve år.
Læs rapporten her
 
Læs mere om rapporten fra HK/Epinion her 

 

Psykolog (aut.), ph.d.
Lars Peter Andersen

 

This page load time was 0.088 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk