Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Integreret ulykkesforebyggelser virker!

 

Fokus på holdninger og adfærd giver bedre sikkerhed.

 

Virksomheder kan opnå et højere sikkerhedsniveau ved at kombinere fokus på holdninger hos ledelsen med fokus på medarbejdernes adfærd – det viser resultaterne fra det store forskningsprojekt ”Integreret Ulykkesforebyggelse” hvor den endelige slutrapport nu er færdig.

Når virksomhederne arbejde med ulykkesforebyggelse, har fokus ofte været på enten medarbejderne – og hvad de skal gøre for at ændre adfærd, eller på ledelsen – og hvad de skal gøre for at ændre sikkerhedskulturen. Men forskningens resultater viser, at det giver et højere sikkerhedsniveau at kombinere de to tilgange til ulykkesforebyggelse – derfor begrebet Integreret Ulykkesforebyggelse (IU-tilgangen).

”Kendetegnende for den integrerede tilgang er et forsøg på at kombinere den ledelsesmæssige top-down tilgang med en medarbejderinvolverede bottom-up tilgang. Det sikrer et gennemgribende arbejde med sikkerhed fra top til bund i en organisation”, fortæller projektleder Kent Nielsen, Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, og fortsætter:

”Det handler om at skabe dialog om sikkerhedsforhold, så de rigtige informationer kommer frem til de rigtige personer, så man kan finde de rigtige løsninger på de rigtige problemer. På den måde er der fokus både på medarbejdernes ønsker og erfaringer og ledelsens prioriteringer på sikkerhedsområdet”.

For første gang afprøvet i praksis
Teorien om integreret ulykkesforebyggelse er udviklet af den amerikanske professor David Dejoy. Men det er første gang, at tilgangen er blevet afprøvet i praksis. Projektet har været afprøvet i 22 private virksomheder af forskellig størrelse i jern- og metal samt træ- og møbelindustrien.

”Erfaringerne fra projektet viser, at det især i de små virksomheder lykkedes både at identificere de relevante problemer og gennemføre løsninger. Det er meget positivt, da størstedelen af arbejdsstyrken i Danmark er beskæftiget i virksomheder med under 50 ansatte og der indtil videre har været en generel mangel på forebyggelsesmetoder rettet direkte mod denne type virksomheder ”, siger Kent Nielsen.

 

Som slutprodukt fra projektet er der blevet udviklet en sikkerhedskasse bestående af 5 konkrete redskaber til at skabe bedre sikkerhed og sikkerhedskultur baseret på IU-tankegangen. Læs mere om sikkerhedskassen

 

Som slutprodukt fra projektet er der således blevet udviklet en sikkerhedskasse bestående af 5 konkrete redskaber til at skabe bedre sikkerhed og sikkerhedskultur baseret på IU-tankegangen. Læs mere om sikkerhedskassen her.

Projektet er gennemført i samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Læs hvad Videncenter for Arbejdsmiljø og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø skriver om forskningen.

For yderligere informationer, kontakt projektleder
 

Kent Nielsen, cand.psyk., ph.d.
Tlf. 78433500
E-mail kent.nielsen@vest.rm.dk

 

This page load time was 0.058 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk