Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Helbredskonsekvenser af vold og trusler på arbejdspladsen

 

Vold og trusler kan være et hyppigt problem i de brancher, hvor ansatte arbejder med sårbare og udsatte mennesker, og det kan desværre ikke altid undgås. Brancher, som fx kriminalforsorgen, specialskoler, psykiatrien og ældreplejen arbejder allerede nu med forebyggende foranstaltninger og flere forskningsprojekter har tidligere haft fokus på de risikofaktorer, som kan lede til et højt niveau af vold og trusler. Der foreligger idag kun sparsom viden om, hvilke helbredskonsekvenser vold og trusler kan have på længere sigt; både i forhold til de direkte fysiske skader efter vold, men i høj grad også de psykiske følgevirkninger. Hvorledes ser det ud med de ansattes arbejdsevne på længere sigt? Er der hyppige sygemeldinger, sker der en udstødning fra arbejdsmarkedet eller skiftes der job ofte, er nogle af de spørgsmål, som der skal findes svar på i et nyt forskningsprojekt fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Karin Biering, Ph.d. fra Arbejdsmedicinsk Klinik er en af de forskere som de næste tre år skal undersøge feltet.
”Vi ved at vold og trusler i disse brancher er hyppigt og ofte uundgåeligt, men vi mangler viden om hvilke helbredskonsekvenser det kan have for de ansatte, hvor længe disse helbredskonsekvenser har betydning for den enkelte samt om trusler og vold får ansatte til at søge andet job.. Projektet her vil kunne kortlægge en lang række mulige helbredskonsekvenser indenfor disse brancher.. Endvidere vil projektet kunne identificere hvilke individuelle og organisatoriske faktorer, der har betydning for, om personer udsat for vold og trusler fortsat trives i jobbet og ikke udvikler helbredsgener på længere sigt. Disse positivfaktorer håber vi vil kunne anvendes forebyggende i arbejdsmiljøarbejdet i de pågældende brancher”.

Projektet er netop blevet tildelt knapt 3 millioner fra Arbejdsmiljøforskningsfonden, og bygger videre på et tidligere forskningsprojekt om årsager og hyppigheder af vold og trusler.

For yderligere information, kontakt:

Projektleder Karin Biering, ph.d.
Mail


 

 

For yderligere information,
kontakt

Karin Biering
forsker, ph.d.

Mail

 

 

 

Læs mere om klinikkens øvrige forskning om vold og trusler på arbejdspladsen.

 

 

This page load time was 0.037 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk