Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Forskning skal kaste lys over utilsigtede hændelser

Forskning skal kaste lys over utilsigtede hændelser


Nye forskningsmidler: Hvorfor sker der utilsigtede hændelser på hospitalsafdelinger - og hvordan forbedrer vi sikkerheden?

Trygfonden har netop bevilget knap 1 mio. kr til et nyt forskningsprojekt, der skal udføres af Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning og Herlev Hospital.

Projektet er sat i søen for at søge svar på ovenstående spørgsmål. Grundlæggende skal det et-årige forskningsprojekt belyse sammenhængen mellem det psykiske arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser på hospitaler – i denne omgang hospitalsvæsnets nye fælles akutmodtagelser og akutafdelinger, idet projektet antager, at der netop her er en maksimal belastning af det psykiske arbejdsmiljø. Lokalt omfatter projektet akutafdelingen Herning

”Vi ved fra tidligere studier, at viden om arbejdsmiljø og patientsikkerhed primært omfatter faktorer som arbejdstider og belægningsprocent som en indikator for travlhed. Projektet her vil omfatte alle de arbejdsmiljøfaktorer, der ud fra den nuværende både praktiske og teoretiske viden kan tænkes at have betydning for forekomsten af utilsigtede hændelser. Når det er de nye fælles akutafdelinger vi sætter fokus på, så er det fordi, der her foregår klinisk arbejde, der omfatter de fleste medicinske specialer, kirurgi og ortopædkirurgi, herunder traumatologi. Afdelingerne kan opfattes som en potentielt art ”worst case” senarier i forhold til utilsigtede hændelser, og det giver tilsvarende en mulighed for at få et maximalt vidensgrundlag. Den viden skal efterfølgende bruges i en målrettet forebyggelsesindsats.”, fortæller Kurt Rasmussen, ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik.

Læs mere om projektet her

Kontakt projektleder, ledende overlægeKurt Rasmussen +45 9927 2470
 

Om projektet:

De overordnede formål er at:
1. Undersøge typer og alvorlighed af utilsigtede hændelser i akutafdelinger.
2. Undersøge arbejdsmiljøets betydning for forekomsten af utilsigtede hændelser og arbejdsulykker. Vægten vil blive lagt på det psykosociale arbejdsmiljø i bred forstand, herunder individuelle og organisatoriske parametre.
3. Undersøge sikkerhedsklimaets/sikkerhedskulturens betydning for forekomsten af utilsigtede hændelser og arbejdsulykker.
4. Undersøge læringsmiljøets betydning for psykisk arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser.
5. Opstille forslag til hvordan man i fremtidige interventioner rettet mod at forebygge utilsigtede hændelser, kan tage højde for de vigtigste arbejdsmiljøfaktorer.

Underliggende forskningsspørgsmål:
1. Hvilken betydning for utilsigtede hændelser har travlhed, stress, afbrydelser, og andre forhold, der medierer fejl, herunder forsinkelser, og svigt i kliniske bedømmelser?
2. Hvilken betydning har læringsmiljøet i afdelinger hvor en betydelig del af at det kliniske arbejde udføres af læger og andet personale med kort træning, og minimal erfaring?
3. Under hvilke omstændigheder spiller arbejdsmiljø og patientsikkerhed sammen, hvad fremmer og hæmmer sikkerhed og trivsel?

Det vil ikke være muligt at opnå en totaldækning af den faktiske forekomst af utilsigtede hændelser. Ambitionen er derfor at studere de hyppigste og klinisk mest betydningsfulde hændelser

 


 


Læs mere om projektet her

 

This page load time was 0.334 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk