Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk
Forældres indkomst smitter af på børnenes helbred

Forældres indkomst smitter af på børnenes helbred

 

Forældres uddannelse og indkomst smitter af på børnenes helbred

Unges helbred og sundhed afhænger i høj grad af forældrenes uddannelse og indkomst. Faktisk er der for visse helbredsforhold en markant sammenhæng mellem helbred og forældrenes sociale baggrund. F.eks. har unge af folkeskoleuddannede forældre mere end 3 gange så stor risiko for at have et dårligt selvvurderet helbred som deres klassekammerater med de højest uddannede forældre. Det viser en undersøgelse, der netop nu offentliggøres i Ugeskrift for Læger og som stammer fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Forskerne bag undersøgelsen, med professor Johan Hviid Andersen i spidsen, har gennem 5 år indsamlet helbredsoplysninger om den gruppe af unge, som er født i 1989 og bosiddende i det tidligere Ringkjøbing Amt, og som derfor var 14-15 år i 2004, hvor undersøgelsen begyndte. Disse oplysninger er efterfølgende sammenholdt med forældrenes uddannelsesniveau og indkomst.

”Det har længe været kendt, at der en sammenhæng mellem helbred og social status”, fortæller overlæge Johan Hviid Andersen. ”Men vores undersøgelse supplerer den eksisterende viden ved at vise, at såvel indkomst som uddannelse hos forældrene påvirker børnenes helbred, og at de gør det på forskellige måder. F.eks. spiller forældrenes indkomst ikke nogen særlig rolle for risikoen for at være overvægtig, mens forældrenes uddannelse har en stor betydning for det. Omvendt har de fattigste børn flere symptomer, som f.eks. hovedpine og svimmelhed, end deres rigeste klassekammerater. Alt dette er en vigtig viden at have, når vi i fremtiden skal finansiere skrue vores forebyggelseskampagner sammen”, mener Johan Hviid Andersen.

Skolens rolle
”Jeg håber desuden, at den nye viden når ud til de forskellige skoleorganisationer i Danmark. For skolen har en mægtig rolle at spille, når vi i fremtiden skal sikre, at forældrenes sociale position ikke påvirker børnenes helbredstilstand i en negativ retning”, siger Johan Hviid Andersen

Om undersøgelsen
Undersøgelsen ”Social ulighed og helbred blandt unge” er en del af forskningsprojektet ”VestLiv. Årgang 89”, som gennem en lang årrække, indsamler oplysninger om årgangen til brug for forskning og dokumentation om social ulighed blandt unge. Det er planen at undersøgelsen fortsætter, og følger de unge livet ud.
Undersøgelsen er baseret på oplysninger om i alt 3.058 unge, indsamlet via spørgeskema og med en svarprocent på 83%.
Konklusionen på ”Social ulighed og helbred blandt unge” er, at der i det tidligere Ringkjøbing Amt findes en social ulighed i helbred, idet kort uddannelse og lav indkomst hos forældrene har en negativ effekt på børnenes helbred. Derudover påvirker uddannelse og indkomst helbred på andre måder.
 

This page load time was 0.037 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk