Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Fokus på sikkerheden virker

 

PRESSEMEDDELELSE 30. juni 2010

VELUX Gruppen og Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har gennem de seneste to år samarbejdet om et forskningsprojekt i ulykkesforebyggelse

 

Et proaktivt sikkerhedsarbejde virker, viser ny forskning

– nøgleordene er motivation, ansvar og ejerskab

Et øget fokus på holdninger og adfærd og større involvering i sikkerheds-arbejdet fra den enkelte medarbejder er vejen til proaktivt sikkerhedsarbejde og dermed på sigt færre arbejdsskader og arbejdsulykker. Det viser nye tal fra Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, hvor ph.d. studerende Louise Møller Pedersen netop har afsluttet sin databehandling. I to år har hun observeret, og gennemført målinger på to VELUX fabrikker: Skærbæk Bygningsindustri A/S og Thyregod Bygningsindustri A/S. I samme tidsrum gennemførte hun forskellige typer af tiltag, målrettet et proaktivt sikkerhedsarbejde på Skærbæk Bygningsindustri A/S. Konklusionen er, at indsatsen har virket.

”Det er som om, at herovre, der gør man det bare, altså overholder sikkerhedsreglerne”. Andre steder, der taler man slet ikke om sikkerhed. Førhen tog man det ikke så tungt, om man brød sikkerhedsreglerne, det gjorde man bare. Nu prikker mine kolleger mig på skulderen, hvis jeg bryder sikkerhedsreglerne. Det er nok et spørgsmål om, at vi har ændret holdningen,” fortæller en medarbejder på Skærbæk Bygningsindustri A/S.

Og forskningen viser netop, at holdningen og adfærden er essentielle, og at det er her, der skal sættes ind. Især fordi unge eller nye medarbejdere typisk aflæser de erfarne kollegers adfærd og holdning til sikkerhed.

”Antallet af registreringer af nærved ulykker er steget markant i forskningsperioden. Det er meget positivt da man bliver nødt til at have en holdning, som siger, at vi skal registrere alle småskader, nærved ulykker og rigtige ulykker for proaktivt at kunne forbedre sikkerhedsarbejdet,” fortæller Louise Møller Pedersen. ”Ved at ændre holdningen ændrer vi på opfattelsen af, hvad man skal registrere, så man kan sætte ind det rigtige sted. I 2009 blev der fx registreret 2 ½ gange så mange småskader og 3 gange så mange nærved ulykker (ulykker før de sker) som i 2008. Værkførerne er ikke i tvivl om, at man derved har forebygget reelle ulykker, og at dette på sigt afspejler sig i ulykkesstatistikken,” påpeger Louise Møller Pedersen. ” Samtidig har projektet været med til at sætte fokus på hvilke sikkerhedsregler der gælder på fabrikken. Dette er væsentligt, da der er en klar sammenhæng mellem brud på sikkerhedsregler og efterfølgende ulykker”.

VELUX Gruppen er også glade for projektet og for den virkning tiltagene har haft:

”For os har målet klart været at sætte fokus på holdninger og adfærd i forhold til sikkerheden, både på leder- og medarbejderniveau. Forskningsprojektet har vist, at en udarbejdelse af en rapport, hvorefter man forventer en automatisk implementering, bare ikke er godt nok! Det, der virker, er en direkte involvering af alle – fra bund til top. Ejerskab og motivation er nøgleordene, som vi har set det på Skærbæk Bygningsin-dustri A/S. I sidste ende giver det færre arbejdsulykker. Vi har heldigvis yderst sjældent alvorlige ulykker på vores fabrikker – men én ulykke er altid én ulykke for meget, når vi nu reelt ved, hvad der virker”, fortæller-direktør for Skærbæk Bygningsindustri, Per Laursen, og fortsætter ”Jeg vil sige, at vi har fået meget mere struktur på arbejdet i sikkerhedsorga-nisationen. Det lyder meget banalt, men det virker. Også på afdelingsniveau er der sket vigtige ændringer. Værkførerne og teamlederne er blevet meget mere bevidste om deres rolle i forhold til sikkerhed. Sikkerhedsrepræsentanterne har fået meget mere ansvar – og er virkelig vokset med opgaven,” siger Per Laursen, som ser frem til forskningsprojektets endelige resultater, der offentliggøres i foråret 2011.

Forskningsprojektets baggrund
I efteråret 2008 igangsatte Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø et samarbejde med VELUX Gruppen i forbindelse med forskningsprojektet ”Integreret ulykkesforebyggelse - På tværs af virksomhedsstørrelse og brancher”. Projektet havde som formål at afprøve forskellige metoder og strategier til at arbejde proaktivt med sikkerhed og dermed forebygge skader og ulykker på arbejdspladsen.

Thyregod Bygningsindustri A/S blev udvalgt som kontrolvirksomhed og Skærbæk Bygningsindustri A/S som interventionsvirksomhed.

Skærbæk Bygningsindustris største udbytte af projektet har været:
• Øget fokus på holdning og adfærd i forhold til sikkerhed og ulykker/ småskader på alle niveauer
• Mere medarbejderinvolvering bl.a. gennem workshops, hvilket gav øget motivation og engagement for sikkerhedsarbejdet
• Mere struktur på sikkerhedsarbejdet i sikkerhedsorganisationerne og i de enkelte afdelinger.
• Konkrete kommunikationstiltag for at sætte fokus på sikkerheden


Flere oplysninger:
Ph.d. stud. Louise Møller Pedersen,
Lospde@rm.dk
Skypeadresse: LouiseMPedersen

Pressechef Lone Ellersgaard,
VELUX Gruppen,
press@VELUX.com
Tel. (dir) + 45 4516 4818
Tel. (mob) + 45 4040 7156


Læs mere om VELUX Gruppen på www.VELUX.com
 

This page load time was 0.039 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk