Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Arbejdsmedicinsk klinik søsætter 3 nye forskningsprojekter

 

I løbet af årets første måneder starter tre nye forskningsprojekter op på Arbejdsmedicinsk Klinik. Stressbehandling og de påvirkninger, som stress medfører på længere sigt og arbejdsulykker er på dagsordenen.

Det første projekt er et pilotprojekt, hvor Arbejdsmedicinsk klinik sammen med en række praktiserende læger, skal undersøge patientgrundlaget for et projekt, der sammenligner effekten af tre forskellige behandlingsstrategier for patienter, der lider af arbejdsrelateret stress. Det er den nyetablerede Forskningsfond for praksissektoren, der støtter pilotprojektet med 125.000 kr.

Det andet projekt ser på de kognitive problemer som stress kan medføre længe efter den egentlige sygemelding. Men hvor længe efter og hvordan påvirker det dem, som tidligere har været sygemeldte med stress men nu er i arbejde igen? Det skal et nyt ph.d.- projekt, som Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 1.8 mio kr. til, klarlægge.

Endelig indgår Arbejdsmedicinsk Klinik og Akutafdelingen i et tæt samarbejde med universitetshospitalet i Odense, idet Arbejdsmiljøforskningsfonden har givet 2.0 mio kr. til et projekt, der skal afdække præcis hvad, der sker i øjeblikket op til, en arbejdsulykke sker – hvad er den forbigående udløsende faktor, der øger risikoen for, ofte ganske alvorlige, arbejdsulykker? Det er data fra skadestuerne i Herning, Holstebro og Odense, som skal indsamles og analyseres.

Læs mere om ph.d. projektet her

Læs mere om forskningsprojektet om risikofaktorer for arbejdsulykker
her

 


kommunikations-
medarbejder

Gritt Bennedsen

Mail

+45 7843 3557

 

This page load time was 0.035 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk