Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Stress og bevægeapparatslidelser

 

Temadagen afholdt. 14. april 2010.
I højre side kan dagens program og oplæg downloades

I samarbejde mellem Region Midtjylland, Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital og Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning afholdes:

 

Stress og bevægeapparatslidelser står for langt størstedelen af alle sygemeldinger. Dette års temadag, som er arrangeret i samarbejde med de arbejdsmedicinske klinikker i Århus og Herning, sætter fokus på forebyggelse
og behandling af stress og bevægeapparatslidelser.


Formålet er at give en platform for formidlingen af den forskning og det kliniske arbejde, der foregår på de arbejdsmedicinske klinikker - til gavn for arbejdsmarkedets parter og borgerne i Region Midtjylland.
Læs mere på hjemmesiden

Dagens program, oplæg mm kan downloades til højre på siden.
 

 

Download programmet her

Download invitationen her

Oplæg fra 14. april:

Intro, ved Kurt Rasmussen, ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik Herning
 

Intro ved Ane Marie Thulstrup, ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk Klinik Århus
 

Forebyggelse af rygproblemer. Fokus på arbejdspladsrådgivning og
fastholdelse, ved afdelingslæge Lone Donbæk Jensen.
 

Hvad betyder fysisk aktivitet for krop og sind?
ved fysioterapeut, cand. scient. san. David Christiansen.
 

Psykologisk behandling af arbejdsrelateret stress,
ved cand. psyk. Morten Vejs Willert.
 

Forebyggelse af arbejdsrelateret stress,
ved cand. psyk. David Glasscock.

Reaktioner på fyringer eller organisatoriske ændringer,
ved cand. psyk. Hanne Knudsen.

This page load time was 0.035 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk