Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Unges introduktion på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedstilknytning

Projekttitel: "Unges introduktion på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedstilknytning. Betydningen af sårbarhed, arbejdsmiljø og arbejde-privatliv konflikter"
 
Stadigt flere 18-27-årige får ifølge Danmarks Statistik (2013) en dårlig start på arbejdsmarkedet, og de erhvervsaktive unge i denne aldersgruppe har den højeste arbejdsløshed i Danmark i mange år.
 
Hvis vi skal undgå mangel på arbejdskraft og forebygge, at unge bliver marginaliserede, er det vigtigt at opnå større viden om, hvilke grupper af unge under 30 år, der er særligt sårbare. Hvem er i særlig risiko for ikke at få en succesfuld introduktion på arbejdsmarkedet og for derefter at få en ustabil arbejdsmarkedstilknytning?
 
Resultaterne fra dette ph.d.-projekt vil kunne anvendes til at planlægge indsatser til at forbedre unges introduktion på arbejdsmarkedet med henblik på senere stabil arbejdsmarkedstilknytning.
 
Formål
 
Projektet skal ved hjælp af data fra VestLiv-kohorten (samlet kohorte på cirka 7000 unge, født i enten 1983 eller 1989 i det daværende Ringkøbing Amt) beskrive unges tilknytning til arbejdsmarkedet, undersøge betydningen af forskellige typer af psykosocial sårbarhed, og beskrive arbejdsmiljørelaterede faktorers betydning for de unges introduktion til arbejdsmarkedet og senere arbejdsmarkedstilknytning.
 
Følgende specifikke formål er formuleret:
 
1. En deskriptiv analyse af vejene fra skolesystem, eventuelt over kompetencegivende uddannelse og til arbejdsmarkedet for hele årgang 1983 i Danmark
 
2. En undersøgelse af betydningen af individuel sårbarhed og oplevelsen af arbejdsmiljø for start på arbejdsmarkedet og senere arbejdsmarkedstilknytning
 
3. En undersøgelse af betydningen af konflikter mellem job og privatliv for sygefravær og ar-bejdsmarkedstilknytning
 
Materiale
 
Projektet tager udgangspunkt i ungdomskohorten VestLiv og baseres på både spørgeskemadata og registerdata. Studiepopulationen består dels af hele fødselsårgang 1983 i Danmark (ca. N=50.000) og dels af fødselsårgangen 1983, som ved baseline (1. april i 2004) var bosiddende i det gamle Ringkøbing Amt (N=3250). Selvrapporterede spørgeskemadata er indsamlet ved baseline i 2004, da de unge var 20-21 år (n=1869) og ved follow-up i 2011, hvor de unge var 27-28 år (n=2080). Registeroplysninger på hele årgang 1983 er baseret på data fra Danmarks Statistik og DREAM (Danish Register for Evaluation of Marginalisation).
 
Projektperiode: 1. april 2014 - 18. august 2018
 
Hovedvejleder: Johan Hviid Andersen, Arbejdsmedicin Herning. Bivejleder: Claus Hansen, Aalborg Universitet. Bivejleder: Thomas Lund, DEFACTUM, Region Midtjylland
 
Kontakt: Mette Jørgine Kirkeby, cand.scient.san.publ., ph.d.-studerende, e-mail: mette.kirkeby@rm.dk

 

 

Mette Jørgine Kirkeby, ph.d.-studerende

 

E-mail: mette.kirkeby@rm.dk

This page load time was 0.081 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk