Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

DitArbejdsliv.nu

Tryghed og trivsel i arbejdet for unge på erhvervsuddannelser. Et undervisningssite til brug i arbejdsmiljøundervisningen – et udviklingsprojekt.  
 
Unge der tager en erhvervsfaglig uddannelse introduceres tidligt til erhvervslivet. Samtidigt oplever unge allerede i deres praktikperiode hændelser i det psykiske arbejdsmiljø, som de kan have svært ved at håndtere. Det er ofte en udfordring at lave praksisnær undervisning i psykisk arbejdsmiljø, da temaer som mobning, forholdet til chefen og det at være ny i job, kan være svære at tale om for eleverne. Emnerne opleves ofte som meget personlige, og indimellem tabubelagte.
 
Formidlingssitet www.ditarbejdslivnu.dk er udviklet for at imødekomme elevernes og lærernes forskellige behov i forhold til undervisning i psykisk arbejdsmiljø. Formidlingssitet er en forskningsbaseret interaktiv hjemmeside, som giver konkrete eksempler på problemer i det psykiske arbejdsmiljø og mulige måder at håndtere disse på. Desuden er der tilknyttet undervisningsmaterialer.
 
Formål 
Nærværende projekt udvikler hjemmesiden, så den er tilpasset den nye erhvervsskolereform fra 2015. 
 
Metode
www.ditarbejdslivnu.dk udvikles og målrettes erhvervsskolerne blandt andet ved hjælp af  kvalitative metoder som interviews og observation, og evalueres i forhold til dets kvalitet og anvendelighed som undervisningsmateriale inden for psykisk arbejdsmiljø på erhvervsskoleområdet i Danmark, med specifikt fokus på:
 
at udvikle hjemmesidens materiale, så det afspejler de fire nye hovedområder jf. den nye erhvervsskolereform
at afprøve sitet i den aktuelle undervisning på erhvervsuddannelsernes hovedforløb  
at videreudvikle didaktisk materiale til brug i undervisningen, således at sitet er let at anvende for lærerne.     
 
Deltagere
Sitet afprøves i arbejdsmiljøundervisningen på 3-4 erhvervsskoler, fordelt på de 4 hovedområder på erhvervsskoleområdet. 
 
Tidsrammen
Projektet er 1-årigt og løber fra september 2015 til september 2016.
 
Projektet støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden.  
 
Vil du vide mere? Kontakt projektleder Regine Grytnes, tlf. 7843 3500 eller mail: regine.grytnes@vest.rm.dk
 
Besøg sitet ditarbejdslivnu.dk

 

 

 

Projektleder: Regine Grytnes

 

Tlf. 7843 3500

 

Mail: regine.grytnes@vest.rm.dk

 

 

Daglig projektleder: Helene Meldgaard Pedersen

 

Tlf. 78433500

 

Mail: anhpde@rm.dk

 

This page load time was 0.120 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk