Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Sikker identitet

Selvom man i mange år har haft fokus på ulykker i bygge- og anlægsbranchen, er det ikke lykkedes at nedbringe antallet af ulykker i nævneværdig grad. Der er ikke evidens for, at de nuværende forebyggelsesmetoder virker.
 
Med projektet "Sikker Identitet" vil forskere fra bl.a. Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning undersøge, om det kan forbedre sikkerhedsklimaet, hvis man sætter ind på at styrke en fælles byggeplads-identitet. Tanken er, at det kan få betydning for sikkerheden på byggepladsen, hvis bygge- og anlægsarbejdere i højere grad identificerer sig med de normer og vejledninger, som byggepladslederen udstikker, end normer og værdier i deres eget "sjak".
 
Formål
Projektet vil undersøge, hvordan de sociale dynamikker på byggepladsen påvirker sikkerheden på en byggeplads – og at omsætte resultaterne fra undersøgelsen i konkrete redskaber, der kan anvendes på alle større byggepladser.
 
Deltagere
Arbejdsmedicinsk Klinik Herning, Dansk Ramazzini Center, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Psykologisk Institut Aarhus Universitet.
 
Tidsrammen
Januar 2016 - december 2017
 
Metode
Projektet er et lodtrækningsstudie, der inddrager sjaks fra de to store jyske sygehusbyggerier i Skejby og Gødstrup. De fordeles tilfældigt til kontrol- eller interventionsgruppen. Efter observation, spørgeskemaundersøgelser og interview, vil de udtrukne sjak  over en 19-ugers-intervention deltage i workshops og seminarer med fokus på at 1. styrke sjakidentiteten, 2. skabe en ny overordnet plads-identitet og 3. implementere de nye værdier i hverdagen.
 
Projektet støttes af:
Arbejdsmiljøforskningsfonden
 
Kontakt:
Projektleder Lars Peter Andersen: laande@rm.dk eller 7843 3500
 

 

 

Projektleder:

Lars Peter Andersen, psykolog, ph.d.

 

Mail: laande@rm.dk

 

Telefon: 7843 3500

This page load time was 0.064 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk