Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Samarbejde om sikkerhed

 

Projekttitel: Samarbejde om sikkerhed: Differentieret opfattelse af sikkerhed i byggebranchen

Vi ved, at vejen fra gode intentioner i samarbejdet om sikkerhed til praksis kan være lang, især i byggebranchen. De grupper, der skal samarbejde om sikkerheden på byggepladser, er meget forskelligartede og arbejder ofte adskilt fra hinanden. Der er noget der tyder på, at de mange forskellige opfattelser af risiko, årsager og forebyggelse af arbejdsulykker også udgør en udfordring for implementering af et sikkert arbejdsmiljø i byggeriet.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at undersøge forskellige professionsgruppers opfattelse af sikkerhed i byggeriet, herunder forklaringer på ulykker og risikoopfattelse. På denne baggrund belyses hvilken betydning disse forskelle har for samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladser. På baggrund af projektets resultater udvikles et dialogværktøj, der kan implementeres i eksempelvis tavle-møder, og som dermed kan bidrage til et forbedret samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen.

Følgende forskningsspørgsmål ønskes besvaret:

1. Hvordan opfatter forskellige professionsgrupper på byggepladsen sikkerhed, herunder årsager til ulykker, risikoopfattelse og forebyggelse? 

2. Hvordan er samarbejdsrelationerne i forhold til sikkerhed på byggepladsen konstitueret, og hvilken betydning har professionsgruppernes forskellige forståelser af sikkerhed for samarbejdet om sikkerhed?   

3. Hvordan kan professionsgruppernes forskellige opfattelser af årsager, risiko og forebyggelse, når det gælder sikkerhed på byggepladsen, implementeres i det konkrete samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen?   

Metode

Projektet gennemføres som en kvalitativ undersøgelse, der benytter observation på byggepladsen samt semistrukturerede interviews med alle involverede professionsgrupper.   

Deltagere

Der udvælges to case- byggepladser, fortrinsvis større byggeprojekter, hvor repræsentanter for alle professionsgrupper (fra ingeniører og rådgivere til formænd og håndværkere) interviewes. 

Tidsramme

Projektet er to-årigt og gennemføres i 2016 og 2017.

Projektet støttes af Arbejdsmiljøforskningsfonden og gennemføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Kontakt 

Vil du vide mere? Kontakt Lars Peter Sønderbo Andersen, laande@rm.dk eller Regine Grytnes, reggry@rm.dk

 

 

 

Projektleder: Lars Peter Sønderbo Andersen, laande@rm.dk

 

 

Projektleder: Regine Grytnes, reggry@rm.dk

This page load time was 0.076 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk