Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Riskofaktorer for polske migrantarbejdere i bygge- og anlægsbranchen

Dette projekt er en del af et større projekt i samarbejde med Aalborg Universitet: "The Impact of Central and Eastern European Labour Migration to Denmark." 

 

Titel

"Arbejdsmiljø og risikofaktorer for polske migrantarbejdere i bygge- og anlægsbranchen"
 

Formål

Projektet skal belyse arbejdsmiljøet samt afdække risikofaktorer for migrantarbejdere på arbejdspladser i bygge- og anlægsbranchen. Fokus er både på den ydre arbejdsmiljømæssige kontekst og på migrantarbejdernes egen sikkerhedspraksis og risikoforståelse.


Metode

Forskerne benytter Semistrukturerede individuelle og fokusgruppeinterviews med migrantarbejdere fra forskellige arbejdspladser. Desuden uformelle interviews og observation på arbejdspladserne.

 

Foreløbige resultater

Resultaterne indikerer, at faktorer på både det organisatoriske, det interrelationelle og det individuelle niveau influerer på den måde, hvorpå migrantarbejderne forholder sig til forskellige risici i deres arbejde. Disse risici er både fysiske og sociale. 

 

Tidsramme

Projektet forventes afsluttet i 2017. 

 

Finansiering

Arbejdsmiljøforskningsfonden

 

Kontakt

Daglig projektleder Helene Meldgaard Pedersen, mail: anhpde@rm.dk, tlf. 7843 3500 

 

 

Daglig projektleder: Helene Meldgaard Pedersen, antropolog

 

Mail: anhpde@rm.dk

 

Tlf.: 7843 3500

 

This page load time was 0.044 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk