Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygn. 2c
8000 Aarhus C
Tlf: +45 7846 4290 (08.15-14.30)
Fax: 7846 4260
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Vold og trusler på arbejdspladsen

Konsekvenser af vold og trusler på arbejdspladsen er en follow-up undersøgelse af de kort- og langsigtede helbredsmæssige og organisatoriske konsekvenser der kan være, hvis man udsættes for vold eller trusler i forbindelse med sit arbejde. Samtidig undersøger projektet de beskyttende faktorer (i forbindelse med at vold og trusler kan - eller ikke kan) opstå på arbejdspladsen

Trusler og vold er et hyppigt problem i brancher, hvor ansatte arbejder med sårbare mennesker, og vold og trusler kan ikke altid undgås. Der foreligger kun sparsom viden om, hvilke helbredskonsekvenser trusler og vold kan have for de ansatte, ikke bare hvad angår de direkte fysiske skader efter vold, men i høj grad også de psykiske eftervirkninger. Der foreligger ingen viden om, hvorvidt de ansattes erhvervsevne kan være påvirket på længere sigt i form af hyppige og langvarige sygemeldinger samt decideret udstødning af arbejdsmarkedet. Der er ligeledes brug for viden om, hvordan helbredskonsekvenserne kan forebygges, både hos den enkelte, blandt kollegerne og på ledelsesniveau.

Projektet udføres i samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Projektet starter med planlægning i 2014 og afsluttes i 2017.

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter projektet økonomisk.

Kontaktperson: Karin Biering 

 

 

Ønsker du at besvare spørgeskemaet elektronisk, følg dette link:

www.voldpaajob.dk

 

 

 

Kontakt projektleder

Karin Biering, forsker, ph.d.

Email

This page load time was 0.038 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk