Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Vold, trusler og chikane mod folkeskolelærere

 

Nyt forskningsprojekt skal måle folkeskolelæreres psykiske arbejdsmiljø. Formålet er at finde ud af, hvad der beskytter mod vold og trusler – og hvor skolerne kan sætte ind med effektiv forebyggelse.

Folkeskolelærere er væsentligt mere udsatte end gennemsnitsbefolkningen for vold og trusler i løbet af en arbejdsdag. Vi ved ikke nok om, hvordan det påvirker lærerne og hvordan arbejdspladserne kan forhindrer volden og truslerne. 

Det skal et nyt forskningssamarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø nu lave om på.

Undersøgelsen skal svare på:

- om der er sammenhæng mellem høje krav og mange rollekonflikter og antallet af volds- og trusselsepisoder mod folkeskolelærere? Hvis der er, er den sammenhæng så påvirket af lærernes egen indflydelse på arbejdet, social støtte og forebyggelsesklimaet?

- om der er sammenhæng mellem volds- og trusselshyppigheden og lærernes stressniveau, søvnkvalitet, udbrændthed og engagement? Hvis der er, påvirkes den sammenhæng så af social støtte på arbejdspladsen og forebyggelsesklimaet?

Fakta om projektet
Projektet hedder "Vold, trusler og chikane mod lærere i Folkeskolen". Det gennemføres i et samarbejde mellem Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden. Projektperiode: 2017-2020.

Projektleder
Lars Peter Andersen, psykolog, ph.d., Arbejdsmedicin Herning. 

Kontakt: laande@rm.dk eller 7843 3500

Fakta om metoden 
5000 folkeskolelærere inviteres til at svare på to spørgeskemaer med 1 års mellemrum og sms'er hver måned (om stress, vold og trusler, chikane og social støtte).

Når første spørgeskemarunde er gennemført, er der hentet nok oplysninger til at kunne foretage interview på forskellige skole-typer:

1. 8-10 skoler med højt forebyggelsesklima og lave hyppigheder af vold, trusler og chikane. 

2. 8-10 skoler med lavt forebyggelsesklima og høje hyppigheder af vold og trusler.

De der interviewes er: Skolernes ledelse, tillidsvalgte, udvalgte medarbejdere fra både yngre elev- og ældre elevårgange.

 

 

Projektleder: Lars Peter Sønderbo Andersen

 

Mail: laande@rm.dk

 

Tlf. 7843 3500

This page load time was 0.036 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk