Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Tværorganisatorisk stressintervention

Projektets formål er at gennemføre og evaluere en intervention til organisatorisk stressforebyggelse. Hovedparten af stressforebyggende interventioner på arbejdspladsen fokuserer på individrettede tiltag på trods af, at forskningen fremhæver vigtigheden af en participatorisk tilgang og inddragelse af de forskellige ledelseslag i organisationen.

Virksomheden Novo Nordisk har udviklet og afprøvet en organisatorisk intervention til forebyggelse af stress, som netop baserer sig på disse anbefalinger, og ud fra virksomhedens interne evaluering synes interventionen at have været en succes. Interventionen bygger bl.a. på identificering af problemområder og løsningsforslag gennem medarbejderinddragende dialogmøder faciliteret af teamlederen. Problemområder og løsningsforslag, der rækker ud over deltagernes beføjelser videreformidles til næste ledelsesniveau. På hvert ledelsesniveau diskuteres problemområder og løsningsforslag, og de, der ikke kan løses på ét ledelsesniveau eskaleres videre til næste, og der igangsættes tiltag.

Effekten af interventionen evalueres både kvantitivt gennem et interrupted time series design og kvalitativt gennem interviews og observationer.

Projektdeltagere

Tanja Kirkegaard (Aarhus Universitet), Ligaya Dalgaard, Trine Nøhr Winding (Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, Birgit Aust, Christian Dyrlund Wåhlin-Jacobsen (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Thomas Jønsson (Aarhus Universitet).

Bevilling

Arbejdsmiljøforskningsfonden: 2,1 mio.

Periode

2018-21
 

 

 

Tanja Kirkegaard

 

Tlf. 8716 5272

 

Mail: tanjak@psy.au.dk

This page load time was 0.040 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk