Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Behandling af arbejdsrelateret stress

Dette ph.d.-projekt er en del af et større stressbehandlingsprojekt, BAS (Behandling Af Stress), der undersøger, om behandling med kognitiv adfærdsterapi og rådgivning af arbejdspladsen kan mindske arbejdsrelaterede stress-symptomer, og om den stressramte med denne behandling hurtigere kan blive klar til at vende tilbage til sin arbejdsplads. 
 
Formål og deltagere
Formålet er via to randomiserede kontrollerede studier at evaluere effekten af den tilbudte behandling rettet mod sygemeldte patienter og deres arbejdspladser. Projektet undersøger effekten på: 
 
- patienter henvist fra egen læge til Arbejdsmedicin i Herning med en arbejdsbetinget belastnings- eller tilpasningsreaktion (BAS I) 
 
- patienter henvist fra tre kommuner (kontakt formidlet via kommunen) (BAS II). 
 
Det er ønsket at kunne evaluere effekten af den tilbudte behandling i forhold til symptomlindringog sygefraværslængde for begge patientgrupper. Behandlingen har indeholdt et individuelt samtaleforløb med en psykolog og tiltag rettet mod stressende forhold på patientens arbejdsplads.
 
Metode
I begge studier blev patienterne tilfældigt inddelt i henholdsvist interventions- og kontrolgruppe. Interventionsgruppen fik tilbudt et kognitivt-adfærdsterapeutisk stresshåndteringsprogram suppleret med tilbud om rådgivning på patientens arbejdsplads. Den organisatoriske intervention bestod af et tilbud om 1-2 samtaler på patientens arbejdsplads. Her deltog f.eks. nærmeste ledere og sikkerhedsrepræsentanten, patienten og behandlende psykolog fra Arbejdsmedicin i Herning. Formålet var at igangsætte en proces i organisationen for at reducere belastende forhold og støtte en gradvis genoptagelse af arbejdet. 
 
Perspektiver
Både for den enkelte patient og i et samfundsøkonomisk perspektiv er der gode grunde til at forebygge og behandle arbejdsrelaterede stresstilstande. Projektets resultater kan være med til at give ny viden om, hvorvidt en intervention der kombinerer behandling med kognitiv terapi og rådgivning af arbejdspladsen er effektiv til at mindske stress-symptomer, og om den stressramte med denne behandling hurtigere kan blive klar til at vende tilbage til sin arbejdsplads.
 
Tidsramme
2010-2016
 
Projekttitel: "Treating patients on sick-leave due to work-related stress: Two randomized controlled trials of a work-focused cognitive behavioral intervention"
 
Hovedvejleder: Johan Hviid Andersen, speciallæge i arbejdsmedicin, professor, ph.d., Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest
 
Bivejleder: David John Glasscock, psykolog (aut.), Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest
 
Bivejleder: Morten Vejs Willert, Arbejdsmedicin Aarhus, Aarhus Universitetshospital
 
Kontakt:
 
Ligaya Dalgaard, ph.d.-studerende, psykolog: e-mail: vita.ligaya.dalgaard@vest.rm.dk og tlf: 7843 3500
 
 

 

 

 

Projektleder: ph.d.-studerende Ligaya Dalgaard

 

Mail: vita.ligaya.dalgaard@vest.rm.dk

 

Tlf. 7843 3500

 

 

This page load time was 0.048 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk