Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygn. 2c
8000 Aarhus C
Tlf: +45 7846 4290 (08.15-14.30)
Fax: 7846 4260
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Forskning i luftvejslidelser

 Herunder ses en oversigt over klinikkernes igangværende forskning inden for luftvejslidelser:

 

 • CODUST projektet
  Over 10% af voksne danskere har astma eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) - med store økonomiske og sociale konsekvenser for den enkelte såvel som for samfudet. Hvis de erhvervsmæssige årsager fjernes, kan 10-20% af astma- og KOL-tilfælde forebygges. Udsættelse for organisk støv er en vigtig årsag til erhvervsbetinget astma og KOL. I CODUST I studiet kobles miljømålinger fra landbrug og træindustri med dansk erhvervsstatistik, som gør det muligt at vurdere udsættelsen for organisk støv blandt alle danskere ansat i landbrug og trærelaterede erhverv fra 1970-2010. Sygehuskontakter for astma og KOL indhentes via Landspatientregistret, og i Lægemiddeldatabasen afdækkes forbrug af astma- og KOL-medicin.

  Studiet øger i væsentlig grad vores viden om organisk støvs betydnig for både udvikling, sværhedsgrad og prognose for astma og KOL, hvilket er helt afgørende for en evidensaseret forebyggelse af disse folkesygdomme. Studiet har modtaget en bevilling på 3.480.000 kr. fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

   
 • Decline in lung function – the impact of environmental and genetic risk factors
  Through 3 studies (SUS12, WOOD, Twins) comprising young, middle aged and older Danes with abundant information about health status, atopy, smoking status, and job information, we wish to investigate the association between decline in lung function over time and different types of organic dust exposure and other risk factors like age, atopy, BHR, and smoking. Furthermore we will look at the genetic variation with SNP analysis (Single nucleotide polymorphisms) and the interaction between exposure and genetic variation. Hypothesis: 1) Exposure to organic dust is negatively associated to decline in lung function in a dose dependant manner. 2) Sex is an effect modifier of the association between organic dust exposure and lung function decline. 3) Specific genetic variations have an influence on the effects of the exposure on lung function decline.

  Perspectives: Increased vulnerability can be used as a marker for adaptation of occupational environment, to help prevent occupational disease.
  This phd project performed by MD Anneli Clea Bolund is financed by a grant from Aarhus University

Professor, overlæge Johan Hviid Andersen
Forskningsansvarlig
Herning
 

Email

Tlf: 7843 3500

 
 

Professor, overlæge Henrik Kolstad
Forskningsansvarlig
Aarhus


Email

Tlf. 7846 4290

 

 

 

 

This page load time was 0.105 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk