Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Skulderinterventionsprojektet (SIP)

Skulderinterventionsprojektet (SIP) er den samlede betegnelse for en række forskellige forskningsindsatser, som skal øge den eksisterende viden om skulderpatienter og dermed forbedre muligheden for at optimere behandling for denne patientgruppe. 

Forskningsprojektet skal give mere viden om: 

  • hvilken behandling, der giver de bedste resultater for den enkelte patient

  • hvilke patienter, der har behov for en ekstra indsats i forhold til genoptræning

  • hvordan vi bedst hjælper den enkelte patient, der har problemer med arbejdet
En særlig del af forskningsprojektet fokuserer på at hjælpe alle skulderpatienter, der er blevet opereret, med at vende tilbage til arbejdet på normal vis efter skulderoperation og genoptræning. 
 
Godt i gang efter skulderoperation skal vise, om skulder­funktionen og mulighederne for hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdet kan forbedres ved systematisk fysioterapeutisk træning og arbejdsmedicinsk rådgivning med fokus på evt. behov for tilpasning af arbejdet i forhold til skuldersygdommen. En særlig del af forskningsprojektet fokuserer på at hjælpe alle skulderpatienter, der er blevet opereret, med at vende tilbage til arbejdet på normal vis efter skulderoperation og genoptræning. 
 
Det sker gennem målrettet genoptræning og arbejdsmedicinsk rådgivning til de patienter, som fortsat har problemer med skulderen otte uger efter, at de er blevet opereret. Denne del af projektet skal vurdere, om rådgivningen og træningen har en positiv indflydelse på arbejdsevne, helbred og trivsel på kortere og længere sigt. 
 
Ph.d. projekter 
Der er også knyttet to ph.d.-projekter til SIP:
 
"Physiotherapy and shoulder surgery - Exercise treatment before and after decompression surgery in patients with subacromial impingement syndrome" Kontakt ph.d., fysioterapeut David Høyrup Christiansen (projektet er afsluttet)
 
"Skulderkohorten: Behandlingsvalg og prognose blandt ortopædkirurgiske patienter med impingementrelaterede skulderlidelser". Kontakt ph.d. studerende Linda Christi Andrea
This page load time was 0.032 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk