Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Oversættelse af spørgeskema til muskel- og skeletbesvær

Projekttitlen

"Måling af muskel- og skeletbesvær: Oversættelse, validering og udvikling af applikation for Musculoskeletal Health Questionnaire"

Udfordringen

Halvdelen af alle danskere har oplevet smerter og ubehag i muskler og led de seneste 14 dage. Smerterne påvirker mange aspekter af livet, herunder danskernes arbejdsliv. Når de går til behandling, bruger læger og fysioterapeuter typisk spørgeskemaer for at danne sig et indtryk af problemets omfang – fordi det er svært at måle smerter direkte.

Udfordringen er, at disse spørgeskemaer kun forholder sig til de enkelte kropsdele, selvom patienterne typisk har ondt flere steder på én gang. Det skal nærværende projekt lave om på.

Formålet

Forskere fra  Keele og Oxford Universiteter har udviklet et spørgeskema (MSK-HQ), der giver et bredt billede af, hvordan smerter i muskler og led påvirker patienternes fysiske funktion, daglige aktiviteter og arbejde, sociale aktiviteter – og hvordan patienterne oplever at forstå og kunne håndtere deres sygdom. Dette spørgeskema skal nu oversættes til dansk og afprøves blandt en række danske patienter for at sikre dets forståelighed og pålidelighed som måleinstrument.

Metoden

Projektet falder i tre faser (nærværende projekt drejer sig kun om fase 1 og 2): 

1. Det engelske spørgeskema MSK-HQ oversættes efter internationale standarder. Efterfølgende  pilottestes den danske version af spørgeskemaet blandt 10 patienter.

2. Det danske spørgeskema vurderes ved et test-retest-studie blandt ca. 200 patienter i tre fysioterapeutiske klinikker i Region Midtjylland. Her vurderes det danske spørgeskemas pålidelighed, intern konsistens, begrebsvaliditet og evne til at måle ændring over tid.

Hvis disse måleegenskaber er acceptable, bliver den danske version af spørgeskemaet tilgængeligt i en app, der testes af fysioterapeuter og patienter.

Deltagerne

Projektet udføres af Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest i samarbejde med Keele University og Koncern Kvalitet Defactum, Region Midtjylland. 

Tidsrammen

Februar 2017 - august 2017

Projektet støttes af

Fond for Forskning, Kvalitet og uddannelse i Fysioterapipraksis

Vil du vide mere?

Projektleder: David Høyrup Christiansen, davchr@rm.dk og 7843 3500

 

 

Projektleder: David Høyrup Christiansen, ph.d., cand.scient.san.

 

Mail: davchr@rm.dk

 

Tlf. 7843 3500

This page load time was 0.031 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk