Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Klinisk relevant behandlingseffekt af fysioterapi ved nakke-, skulder- og lændesmerter

Klinisk relevant behandlingseffekt af fysioterapi ved nakke-, skulder- og lændesmerter: Et benefit-harm-trade off studie

 
Det er dokumenteret, at fysioterapeutisk intervention (manuel terapi og øvelsestræning) har effekt i behandlingen af patienter med nakke-, skulder- og lændesmerter. Men det diskuteres stadig, om størrelsen af den opnåede effekt er af klinisk relevans. Hidtil har denne vurdering været baseret på statistiske metoder og kliniske antagelser. Ved benefit-harm-trade metoden er det patienten, der afvejer størrelsen på den opnåede behandlingseffekt, også i forhold til økonomiske omkostninger, ulemper og mulige bivirkninger ved behandlingen. 
 
Formål
Projektets formål er - ud fra et patientperspektiv - at vurdere og sammenligne den klinisk relevante effekt af fysioterapi inden for de tre største patientgrupper (nakke, skulder, lænd). 
 
Deltagere
Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning, Hospitalsenheden Vest, Afdelingen for Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Region Midtjylland, Department of Health Sciences, VU University, Amsterdam
 
Tidsramme
Januar 2016 - december 2016
 
Metode
I alt 180 patienter henvist til fysioterapi i primær praksis deltager i et telefonisk interview, inden de påbegynder deres handling. Interviewet skal ved hjælp af benefit-harm-trade-metoden fastslå, hvor godt, patienten mener, behandlingen skal virke, for at den er umagen værd at følge. Disse oplysninger kobles med kliniske data og opfølgende spørgeskemaer. Resultaterne analyseres for de tre patientgrupper (nakke, skulder, lænd) og vil fremadrettet kunne fungere vejledende for klinikere og politiske beslutningstagere i fastsættelse af kvalitetsstandarder for fysioterapi. Undersøgelsen vil desuden kunne bidrage til at fremtidige forskningsprojekter kan designes med henblik på at finde effekter, som den typiske patient i primær praksis ville vurdere som tilstrækkelige for at søge fysioterapeutisk behandling.
 
Projektet støttes af
Praksisfonden Region Midtjylland og Gigtforeningen
 
Kontaktoplysninger
Projektleder David Høyrup Christiansen, tlf. 7843 3544 eller mail: david.christiansen@vest.rm.dk
 
This page load time was 0.050 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk