Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Effekten af holdbaseret genoptræning til borgere med skulderlidelser

Effekten af holdbaseret genoptræning til borgere med skulderlidelser: Et randomiseret kontrolleret interventionsstudie

 
Mange danskere døjer med skulderlidelser, og ofte medfører smerterne nedsat funktionsevne og sygefravær. Man anbefaler fysioterapeutisk genoptræning som en del af behandlingen, og det er ofte antaget, at individuel genoptræning vil give bedre resultater end holdtræning, fordi denne træningsform bedre kan imødekomme den enkeltes behov. En nylig systematisk oversigtsartikel peger dog på, at holdbaseret genoptræning ved lænderygsmerter, urininkontinens og efter knæ- og hofteallopastikoperation er lige så effektiv som individuel genoptræning – og endvidere kan have yderligere positive effekter i form af gensidig støtte, øget motivation, og reduktion af social isolation. Hvorvidt disse resultater kan overføres til andre lidelser på genoptræningsområdet, såsom skulderlidelser, er endnu ikke undersøgt. 
 
Formål
Projektets formål er at undersøge effekten af holdbaseret genoptræning sammenlignet med individuel genoptræning eller selvtræning hos borgere med degenerative skulderlidelser henvist til et kommunalt genoptræningsforløb.   
 
Deltagere  
Projektet er et samarbejde mellem Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning og seks kommuner i Vestklyngen, Region Midtjylland: Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Lemvig, Struer og Ringkøbing-Skjern kommune
 
Tidsramme
Juni 2016 - december 2017
 
Metode
Projektet er et kontrolleret randomiseret forsøg, hvor i alt 180 borgere bliver allokeret til enten 1. Individuelt genoptræningsforløb (8 individuelle sessioner med fysioterapeut), 2. holdbaseret genoptræningsforløb (8 holdtræningssessioner med fysioterapeut) eller 3. selvtræning (Hjemmetræning med 2-3 opfølgninger afhængig af behov). Ved projektets start samt 3 og 6 måneder efter foretages målinger af borgernes skulderfunktion, helbredsrelaterede livskvalitet og tilfredshed, og resultaterne vil efterfølgende blive sammenlignet. Alle gruppers genoptræning vil tage udgangspunkt i samme standardiserede øvelsesprogram med mulighed for individuel tilpasning. Øvelsesprogrammet udvikles i samarbejde med de fysioterapeuter som til dagligt varetager træningen i kommunerne.      
 
Projektet støttes af
Danske Fysioterapeuters Praksisfond og Folkesundhed i Midten
 
Kontaktoplysninger
Projektleder David Høyrup Christiansen, tlf. 7843 3544 eller mail: david.christiansen@vest.rm.dk
 
This page load time was 0.173 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk