Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Arbejdets betydning for lyskebrokoperation (ph.d.-projekt)

Operation for lyskebrok er et af de hyppigste organkirurgiske indgreb på mænd i Danmark. Ph.d.-projektet undersøger, om stående/gående arbejde og tunge løft øger risikoen for operation for lyskebrok – og har betydning for smerteoplevelsen efter operationen.

Læge Marie Vestergaard Vad vil med ph.d-projektet "Predictors of inguinal repair and chronic postoperative pain – impact of occupational mechanical exposures" undersøge to hovedspørgsmål relateret til arbejdsbelastninger og lyskebrok:

1. Kan bestemte arbejdsbelastninger (antal løft pr. dag, antal løft af mindst 20 kg pr. dag og antal timer med stående/gående arbejde pr. dag) medføre udvikling af lyskebrok?

2. Hvordan er lyskebrok-patienternes smerteoplevelse efter operationen? Er der sammenhæng mellem smerteoplevelsen og arbejdet?

Svaret på forskningsspørgsmålene kan få betydning for vores viden om, hvorvidt fysisk belastende arbejde er en betydende risikofaktor for udvikling af lyskebrok og for prognosen efter operation for lyskebrok. Samtidig kan projektet give svar på, hvordan man bedst forebygger lyskebrok og smerter blandt lyskebrok-opererede patienter.

Hovedvejleder: Susanne Wulff Svendsen, professor, overlæge, ph.d., Arbejdsmedicin, Herning, Hospitalsenheden Vest  ̶ Universitetsklinik

Medvejledere: Poul Frost, overlæge, ph.d., Arbejdsmedicin Aarhus, Aarhus Universitetshospital, Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med., Gastroenheden Herlev Hospital, Københavns Universitet

Projekttitel: "Predictors of inguinal repair and chronic postoperative pain – impact of occupational mechanical exposures"

Projektstøtte: Projektet er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.

Kontakt: Projektleder, læge og ph.d.-studerende Marie Vestergaard Vad: marievad@rm.dk og 7846 4719.

Se også nyhed om Marie Vestergaard Vads forskning her.

 

 

 

 

Projektleder: Marie Vestergaard Vad, læge og ph.d.-studerende

 

Tlf.: 7846 4719

 

E-mail: marievad@rm.dk

This page load time was 0.063 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk