Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Inddragelse af pårørende til akutpatienter

På dansk grund mangler vi viden om, hvordan pårørende bliver inddraget i akutmodtagelserne. Det er en skam, for pårørende kan potentielt være en vigtig ressource for både patient og behandler i et sygdomsforløb.  Nu skal videnshullet fyldes op ved hjælp af et nyt udviklingsprojekt fra Arbejdsmedicin Herning, Hospitalsenheden Vest. 
 
Susanne Sagoo er ergoterapeut med en master i sundhedsantropologi og skal de næste to år undersøge, hvordan pårørende inddrages i akutte ambulante patientforløb, hvor patienter sendes hjem efter få timers ophold i en akutmodtagelse. Hun skal også se på hvad det betyder, hvis de pårørende bliver inddraget i overgangen mellem akutmodtagelsen og hjemmet, og hvilken betydning kvaliteten af pårørendeinddragelsen har for det efterfølgende forløb derhjemme, herunder samarbejdet med kommunen.  
 
Formål 
Formålet med projektet er at udvikle og afprøve midlertidige indsatser (prøvehandlinger), hvor pårørende inddrages i akutte ambulante patientforløb på måder, som styrker sårbare patienters sundhedsforståelse og aktive deltagelse i forløbet.
 
Metode 
Undersøgelsen er antropologisk og gennemføres ved hjælp af observationer fra Akutmodtagelsen, Hospitalsenheden Vest, semistrukturerede interviews med patienter og pårørende i Akutmodtagelsen, samt telefoninterviews med hjemsendte patienter og deres pårørende. 
 
 
Deltagere
Projektet bliver gennemført i samarbejde med en akutmodtagelse, to kommuner og involverede praktiserende læger.
 
Tidsramme 
1. april 2017 – 31. december 2018
 
Projektet støttes af
Udviklingsprojektet er støttet af Sundhedskartellet og Danske Regioners Forsknings- og udviklingspulje.
 
Projekttitel 
"Pårørendeinddragelse i de akutte ambulante patientforløb"
 
Kontakt: Projektleder Susanne Nissen Sagoo, tlf. 7843 3500 eller mail: sussag@rm.dk

 

 

 

Projektleder: Susanne Nissen Sagoo

 

Mail: sussag@rm.dk

 

Tlf. 7843 3500

This page load time was 0.031 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk