Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Henvist til læge

Formålet med samtalen/undersøgelsen på Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital er at:

- finde ud af, om lidelsen/sygdommen skyldes dit nuværende eller tidligere arbejde
- finde mulige årsager til dine symptomer eller sygdom
- stille så præcis diagnose som muligt

Derfor har vi brug for oplysninger om din nuværende og dine tidligere arbejdspladser og arbejdsfunktioner. Det er også grunden til, at vi sender dig nogle papirer, som vi beder dig udfylde, inden du kommer.


Hvad sker der ved samtalen

Samtalen med lægen vil vare ca. 1½ time.
Lægen vil under samtalen spørge til dine nuværende og de tidligere arbejdsforhold, sygdomsforløb og arbejdsmiljøbelastninger.
Lægen vil også lave en kort fysisk undersøgelse afhængigt af hvilken lidelse, du er henvist for.

Ud fra samtalen og den fysiske undersøgelse vil lægen tage stilling til:

- forholdsregler vedrørende dit nuværende og evt. fremtidige arbejde
- om der skal laves anmeldelse af arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen)
- rådgivning ang. dine videre arbejdsforhold (evt. kan der henvises til en samtale med klinikkernes socialrådgiver)
- om der skal viderehenvises til undersøgelser på andre afdelinger

Hvis lægen skønner at dit nuværende eller tidligere arbejde er skyld i lidelsen, kan lidelsen anmeldes som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen). Vi kontakter aldrig arbejdspladsen uden din accept. Du vil blive rådgivet herfra om Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings procedure i forbindelse med anmeldelse. Læs evt. mere i pjecen her.


Hvad sker der efter samtalen på Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital

Der vil efter samtalen blive lavet en skriftlig journal. Din læge vil få en skriftlig konklusion af samtalen/undersøgelsen.
Mange kan afsluttes allerede efter den første undersøgelse på Arbejdsmedicin.

På Arbejdsmedicin behandler vi ikke for den lidelse du måtte have, men vi hjælper dig videre, fx til undersøgelser på andre hospitalsafdelinger. Vi sender også et lægebrev, som er et sammendrag med en vurdering og konklusion, til din egen læge. 

Kopi af journal
Du kan nogle dage efter undersøgelsen se din journal på www.sundhed.dk.

 

Klinikken i Aarhus har åbent:

man-fre:
kl. 8.15-14.30

Tlf: +45 7846 4290
Email: auharb@rm.dk

This page load time was 0.049 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk