Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 35 (postadresse 99)
Indgang C, plan 1
Krydspunkt C 107
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 7845 0900
- (man-fre: kl. 8-14.30)
Fax: +45 7845 0901
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Regionshospitalet Herning
Gl. Landevej 53M
(postadresse 61)
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til virksomheder

En virksomheds arbejdsmiljøorganisation kan henvise til Arbejdsmedicin i Aarhus eller Herning, hvis I har mistanke om, at en medarbejder er blevet syg på grund af arbejdet.

På Arbejdsmedicin vil medarbejderen få en årsags- og risikovurdering, samt arbejdsmedicinsk rådgivning og vejledning.

Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation kan kun henvise via en arbejdsmiljørepræsentant eller sikkerhedsleder og henvisning kan kun ske efter telefonisk aftale med en af de arbejdsmedicinske klinikker. Åbningstider og kontaktoplysninger ses til højre på siden.

Medarbejderen skal forinden som minimum være undersøgt hos den praktiserende læge eller speciallæge. Da medarbejderens egen læge ved sygdom skal have været inddraget i udredning og behandling kan det være mere hensigtsmæssigt, at henvisning sker gennem egen læge.

Før I henviser, skal I sikre jer, at henvisningen er relevant.

Henvisningen SKAL indeholde:

  • Klart og tydeligt formål med henvisningen.
  • Kort beskrivelse af sygdom eller symptomer omfattende start, udvikling, hidtidig behandling.
  • Alle relevante bilag, inkl. tidligere undersøgelsesresultater.
  • Oplysninger om påvirkninger og belastninger i arbejdet medførende symptomer eller sygdom. Aktuel arbejdsstatus og erhverv (fag, virksomhed), herunder angivelse af startdato for evt. sygemelding.
  • om der er anmeldt som en arbejdsskade
  • patientens navn, CPR-nr, postadresse, telefonnummer

Tag altid stilling til, om der er brug for tolkebistand, og hvilket sprog det evt. drejer sig om.

Download henvisningsblanket (pdf) og læs mere om indikationer for henvisning i e-dok (eksternt link)

 

 

Klinikkerne har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:
 

Klinikken i Herning:
man-tors:  kl. 8-15
fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 
 

Klinikken i Aarhus:
man-fre:

kl. 8.00-14.30


Tlf: +45 7845 0900
Fax: +45 7845 0901

Email

 

 

This page load time was 0.087 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk