Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygn. 2c
8000 Aarhus C
Tlf: +45 7846 4290 (08.15-14.30)
Fax: 7846 4260
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Information til læger


Arbejdsmedicin modtager patienter til undersøgelse efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger, læger på sygehusene og andre læger.

Du kan henvise elektronisk eller downloade en henvisningsblanket i menuen til venstre: ”Blanketter og retningslinjer”
Du kan læse forløbsbeskrivelsen for en arbejdsmedicinsk udredning i Region Midtjylland på på Sundhed.dk 

Bemærk: Før henvisning forventes det, at der er udført basal diagnostik i form af:

 • Grundlæggende klinisk undersøgelse og funktionsundersøgelse
 • Supplerende laboratorieundersøgelse og billeddiagnostik
 • Ved behov for specialiseret diagnostisk undersøgelse, udredning og behandling skal patienten henvises direkte til det relevante speciale

  Henvisningen skal indeholde:
 • Problemformulering, formål med og forventning til undersøgelsen
 • Kort sygehistorie omfattende debut, udvikling, hidtidig behandling inklusiv medicin og relevante undersøgelsesresultater. VIGTIGT - Somatisk eller psykisk komorbiditet
 • Grundlæggende oplysninger om påvirkninger og belastninger i arbejdet medførende symptomer eller sygdom 
 • Aktuel arbejdsstatus og erhverv (fag, virksomhed), herunder startdato for evt. sygemelding
 • Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse eller sagen ikke er anmeldt
 • Patientens telefonnummer

Tag altid stilling til, om patienten har brug for tolkebistand og hvilket sprog det evt. drejer sig om.

Du kan downloade indikationer for henvisninger, den henvisningsblanket som skal benyttes, samt en vejledning for udfyldelse af henvisningsblanketten under blanketter og retningslinjer.

 
Tilbud til lænderyg-patienter på klinikken i 
Aarhus

Klinikken i Aarhus tilbyder støtte til den fortsatte rehabilitering af patienter med lænderygproblemer med fokus på et individuelt tilpasset program for arbejdsfastholdelse og fysisk aktivitet.

Målgruppen er lænderygpatienter:

 • der er færdigbehandlet fra den behandlende afdeling
 • har en arbejdsplads
 • udtrykker behov for hjælp til at forblive i arbejdet

Det er ikke en betingelse for henvisning, at patienten er sygemeldt.

Rådgivningen vedr. fysisk aktivitet vil i de fleste tilfælde være selvtræning og ikke begrænse patientens arbejdsmuligheder. 
Pt. vil blive indkaldt inden for 14 dage efter henvisningen.

Henvisning foregår på Arbejdsmedicin Aarhus Universitetshospitals almindelige henvisningsblanket, hvor vi også gerne vil have journalkopi fra det aktuelle forløb.

 

Klinikkerne har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:
 

Klinikken i Herning:
man-tors:  kl. 8-15
fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 
 

Klinikken i Aarhus:
man-fre:

kl. 8.15-14.30


Tlf: +45 7846 4290
Fax: +45 7846 4260

Email

 

 

 

Se klinikkens aktuelle ventetider her

 

 

This page load time was 0.066 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk