Arbejdsmedicin
Aarhus Universitetshospital
Nørrebrogade 44, Bygn. 2c
8000 Aarhus C
Tlf: +45 7846 4290 (08.15-14.30)
Fax: 7846 4260
auharb@rm.dk

Arbejdsmedicin
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf: +45 7843 3500 (8-15)
Fax: +45 7843 3518
arbejdsmedicin@vest.rm.dk

Den gode henvisning

 

En god henvisning medvirker til, at

  • patienten visiteres korrekt.
  • understøtte god undersøgelse, vurdering og videre foranstaltning.
  • der sker en optimal forberedelse og gennemførelse af patientforløbet.

Henvisningens form 

Henvisningen kan modtages på den almindelig fælles henvisningsblanket til hospital eller på blanket downloadet fra blanketter og retningslinjer. Alle felter udfyldes.

Hvis anden blanket anvendes følges de regionale retningslinjer for henvisning; regionale retningslinjer


Henvisningens indhold:

  • Aktuel arbejdsstatus og erhverv, herunder angivelse af startdato for evt. sygemelding.
  • Formål med henvisning og forventning til undersøgelsen skal fremgå klart. Ønske om vurdering følges altid af uddybning af hvad.
  • Kort sygehistorie omfattende start, udvikling, hidtidig behandling inklusive medicin og relevante undersøgelsesresultater, gerne vedlagt i kopi.
  • Beskrivelse af skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet.
  • Oplysning om arbejdsskadesanmeldelse.
  • Afsenderoplysninger skal være så detaljerede at modtager (visitator) ubesværet kan kontakte henviser for supplerende oplysninger.

 

Ikke-lægelige henvisninger fra fagforening eller virksomhedens arbejdsmiljøorganisation:

Henvisning bør ske i samarbejde med pågældendes egen læge, så vi får relevante helbredsoplysninger sammen med henvisningen.

Hvis fagforening beder medlemmet om at gå til egen læge for henvisning, ønsker vi klar besked og reel begrundelse for henvisningen oplyst.

Vi modtager ikke henvisning fra arbejdsgiver eller arbejdsleder. Hvis arbejdsmiljøorganisation ønsker arbejdsmedicinsk personundersøgelse opfordrer vi til forudgående telefonisk kontakt med arbejdsmedicinsk kliniks læge, fortrinsvis visitator.

Vi modtager altid gerne forespørgsler vedr. konkrete henvisninger. Kontaktoplysninger findes til højre på siden.

 

 

Klinikkerne har åbent for telefonisk og personlig henvendelse:
 

Klinikken i Herning:
man-tors:  kl. 8-15
fre:           kl. 8-14         

Tlf: +45 7843 3500
Fax: +45 78433518

Email

 
 

Klinikken i Aarhus:
man-fre:

kl. 8.15-14.30


Tlf: +45 7846 4290
Fax: +45 7846 4260

Email

 

 

This page load time was 0.241 seconds
Website by TinX/dk a|s - www.tinx.dk